Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2019-2020-06

Beste ouders / verzorgers,

De Sint is weer bijna in het land. We hebben de data die met Sinterklaas te maken hebben op een rijtje gezet.

Deze week is het kijkweek op onze school. Veel ouders zijn al komen kijken en hebben uitleg van de kinderen gehad over het werk in de klas.

Naast Sinterklaas is er ook veel andere informatie in deze nieuwsbrief.

Wilt u snel naar een artikel navigeren, klik dan op de titel in de lijst hiernaast.

Met vriendelijke groet,

Team Kbs. Olof Palme

Mededelingen

- Kijkweek: Op vrijdag deze week heeft u nog de mogelijkheid om direct na schooltijd in de klas van uw kind(eren) in groep 3 t/m 8 een kijkje te nemen.

- Maandag 17 november zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij.

- Op 25 november is Hetty Mols 25 jaar werkzaam bij stichting Scala èn op de Olof Palme. 
Met haar groep viert ze dit mooie jubileum op dinsdag 26 november. Met het team zal deze heuglijke gebeurtenis later in het jaar gevierd worden.
Wij wensen juf Hetty namens alle kinderen, ouders en collega's van harte proficiat!

Data Sinterklaas

Data Sinterklaasactiviteiten op een rijtje:

- Maandag 11 november is het Sinterklaasjournaal gestart.

- Zaterdag 16 november komt Sinterklaas aan in Nederland.

- Op donderdag 21 november mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 voor de eerste keer hun schoen zetten. Op donderdag 28 november voor de tweede keer. De kleuters hoeven geen schoen mee te nemen. Zij gebruiken hun gymschoen.

- Maandag 2 december is er pietengym voor de groepen 1 t/m 4. Let op! Het kan zijn dat uw kind deze week op een andere dag gym heeft.

- Donderdag 5 december komt Sinterklaas met zijn gevolg naar onze school. U bent welkom om te komen kijken naar de intocht. Wij verzoeken u om dan achter de kinderen te gaan staan.

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw auto op donderdag 5 december NIET in de Aziëlaan te parkeren? Alvast bedankt. 

Op vrijdag 6 december zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 starten om 10.15u.

Ik zorg goed voor mijn omgeving

img2

We hebben op school 4 basisregels waar iedereen op school zich naar gedraagt. Deze worden regelmatig bij de kinderen onder de aandacht gebracht.

De komende periode staat de regel "Ik zorg goed voor mijn omgeving" centraal. Bijgaande afbeelding zult u op verschillende plaatsen in de school kunnen zien. We zijn dan extra alert op het opgeruimd houden van de school. Waar kan het dan zoal om gaan?

- Ervoor zorgen dat jassen en tassen goed opgehangen worden aan de kapstokhaken en/of in de manden.

- Het opgeruimd houden van het eigen klaslokaal (waaronder de eigen tafel en laatjes), maar ook rommel in de gangen voorkomen.

- Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden ingezameld. We zijn daar met z'n allen alert op.

- We vragen de kinderen om elkaar te attenderen op het goed zorgen voor de omgeving.

Het toepassen van deze regel wordt versterkt, als u hier thuis ook extra aandacht aan besteedt.

Oproep levelwerk vrijwilliger

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die 8 Levelwerkkinderen van groep 6 wil begeleiden op maandagochtenden van 10.15-11.45 uur. Deze kinderen hebben extra uitdagend reken- en/of taalwerk dat ze zelfstandig verwerken. Zij genieten van een steuntje in de rug en opbouwende feedback.
Op dit moment doen 2 ouders dat. Eén ouder had vooraf aangegeven slechts een deel van het jaar beschikbaar te zijn. We hopen middels deze oproep iemand te vinden die het van haar over wil nemen.
Mocht u iemand weten die de Levelwerkkinderen wil begeleiden of als u zelf tijd vrij kan maken, dan graag contact opnemen met Paul van Beurden: paul.van.beurden@scalascholen.nl

Week van de mediawijsheid

Deze week is de week van Mediawijsheid. In groep 7 en groep 8 doen de leerlingen mee aan Mediamasters.
Ook thuis kunnen ze hier verder mee spelen en extra punten verdienen. De kinderen hebben een klassencode om thuis in het spel te komen. Mediamasters heeft ook een goede ouder/ kind quiz. Vraag uw kind er naar en ga samen tijdens de quiz in gesprek over mediawijsheid. Super leerzaam! https://game.mediamasters.nl/extra

Jeugdraad

img2

Dit jaar zitten er van onze school 9 kinderen in de Jeugdraad. Geweldig!

Zelfs de jeugdprinses zit bij ons op school. Manouk Snels uit groep 8 van juf Marlous en juf Ingeborg is de nieuwe prinses.

Daar zijn we heel trots op. Maandag 11-11 hebben we dit tijdens de pauze gevierd. 

Wij wensen Manouk, Jules, Isis, Odille, Yfke, Bram, Lysanne, Tim en Janne veel plezier in de jeugdraad. 

Schoenendoosactie 2019

img2

Namens de school willen wij alle kinderen en ouders bedanken, die de tijd en moeite hebben genomen om een mooie schoenendoos te vullen en te versieren voor kinderen elders, die een zwaar leven hebben vanwege armoede en omdat ze ontheemd zijn.

Op 13 november zijn de 41 schoenendozen per auto naar een inzamelpunt van GAIN in Haarsteeg gebracht en is het ingezamelde contante geld (5,00 euro per doos) overgemaakt naar de organisatie. Vanuit Haarsteeg gaan de dozen naar een landelijk verzamelpunt waar ze gecheckt worden op inhoud en gesorteerd worden naar geslacht en leeftijd.

Ondanks de promotie vanuit de leerkrachten valt de opbrengst (< 10%) wat tegen dit jaar. Wij hopen volgende deelnames (vanaf 2021) méér schoenendozen weg te kunnen brengen.

Gele strepen actie

img2

De ouders van de verkeerscommissie en alle kinderen uit groep 8 stonden 5 november voor schooltijd in een lange sliert met hesjes langs de gele streep. Zij vroegen hiermee aandacht van alle ouders die (soms) met de auto naar school komen. De gele streep is lang. Hij loopt van voor de Luxemburglaan tot aan de Turkijelaan, dus tot voorbij de sporthal.  

Stoppen, stilstaan en parkeren bij de gele streep is verboden. Door dit verbod blijft het verkeer nog enigszins overzichtelijk voor de fietsers, voetgangers en automobilisten. Ook even stoppen om uw kind uit de auto te laten stappen, is verboden en kan een bekeuring opleveren. 

Kliederkerk Drunen kijkt uit naar kerst

img2

Op zonderdag 24 november is er weer een kliederkerk in de aula van kindcentrum Wereldwijs in Drunen (Beukstraat 13).  Dit keer gaan we kliederend en vierend aan de slag met het Bijbelverhaal over Maria en de Engel: een prachtig verhaal over (ver)wachten. Daarover gesproken, natuurlijk verwachten we dat ook jij (weer?) van de partij bent! De kosten voor deelname bedragen €3,-- per persoon, inclusief gebruik van materialen en hapje/drankje aan het einde. Vooraf aanmelden via kliederkerkdrunen@gmail.com  is niet verplicht, maar wel heel fijn. Meer informatie over Kliederkerk Drunen op www.facebook.com/kliederkerkdrunen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl