Nieuwsbrief 2019-2020-07

Beste ouders / verzorgers,

Afgelopen week zijn de rommelpieten geweest. Wat een rommel hebben zij gemaakt in alle klassen! Gelukkig zijn alle kinderen heel goed in samen weer opruimen, zodat de klassen er in no time weer opgeruimd uitzagen.

Wilt u snel naar een artikel navigeren, klik dan op de titel in de lijst hiernaast.

Met vriendelijke groet,

Team Kbs. Olof Palme

Mededelingen

Donderdag 5 december komt Sinterklaas met zijn gevolg naar onze school. U bent welkom om te komen kijken naar de intocht. Wij verzoeken u om dan achter de kinderen te gaan staan.

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw auto op donderdag 5 december NIET in de Aziëlaan te parkeren? Alvast bedankt. 

We houden op 5 december de normale schooltijden aan.

Op vrijdag 6 december zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 starten om 10.15u.

‘Red jezelf, red je vriendje’ en ‘school van de week’

img2

Alle groepen 7 binnen de Scala scholen gaan 2 keer per schooljaar naar ‘Red jezelf, Red je vriendje’. Deze gym-excursie is een samenwerkingsactiviteit tussen het Scala Sport- en Beweegteam, de sportacademie van het Koning Willem 1 College en het Gemeentelijk Sportbedrijf. Onze groepen 7 gaan in begin december en eind maart / begin april naar zwembad Die Heygrave in Vlijmen. De leerlingen volgen bij RJRJV een oefen/testprogramma in het water. Alle belangrijke vaardigheden om jezelf (en een ander) te kunnen redden tijdens calamiteiten in en op het water komen bij RJRJV aan bod. Zwemmen bij golfslag en met schaatsen aan, jezelf weer in veiligheid brengen na omgeslagen te zijn met een bootje, jezelf zwemmend oriënteren in troebel water, veilig op de kant komen, nadat je onder het ijs gezakt zou zijn en het redden van een ander.

De kinderen beleven erg veel plezier aan deze sportieve activiteit en vergroten hun vaardigheden, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen te water. Ze krijgen beter zicht op hun eigen mogelijkheden en moeilijkheden te water. Ook voor ouders is dit goed om te weten, bijv. met het oog op zelfstandig naar het zwembad gaan. ‘Red jezelf, red je vriendje’ is geen vervanger voor het vroegere ‘schoolzwemmen’. 

Ouders die dit programma zelf wel eens willen ervaren mogen tijdens deel 2 van RJRJV (maart/april) actief mee zwemmen. Tenslotte wordt er, voor alle kinderen met zwemdiploma die de onderdelen uit RJRJV willen ervaren of oefenen, in de kerst- en meivakantie een survival-zwemles georganiseerd in zwembad die Heygrave. (zie Boekje Sjors Sportief-Creatief / https://www.sjorssportief.nl gemeente Heusden)

RJRJV is gekoppeld aan ‘School van de Week’. Op woensdag 4 december en zaterdag 7 december kunnen leerlingen van onze school (met zwemdiploma), tegen gereduceerd tarief, komen zwemmen in Zwembad die Heygrave. Neem hiervoor zelf een kortingskaartje mee van het sportbord in de hal van gymzaal de Brug of op het publicatiebord bij de hoofdingang.   

Wij wensen de kinderen van groep 7 veel plezier en succes!

Parkeren rondom school

img2

De verkeerscommissie stimuleert de kinderen zoveel mogelijk om te lopen en te fietsen naar school. Omdat de kinderen daar niet altijd invloed op uit kunnen oefenen - u moet bijvoorbeeld met de auto naar uw werk - willen wij u wel attenderen op een aantal punten.

Parkeren is onder andere verboden

- binnen vijf meter van een kruispunt; 

- voor een inrit of uitrit; Parkeren op het pleintje bij de garages van de Turkijelaan mag dus ook niet. 

- buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg;  

- langs een gele onderbroken streep;

- op een plaats voor laden en lossen. 

- Je mag nergens dubbel parkeren. Onder dubbel parkeren wordt verstaan: Het parkeren op de rijbaan naast een ander voertuig dat geparkeerd staat. Je mag wel even snel iets afgeven, maar alleen als je niemand anders daarmee in de weg staat. 

Tips: 

Stukje verderop parkeren en het laatste stukje lopen. - Aan de andere kant van het park parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen en door het park lopen. - Op de fiets komen.  - Lopend komen  - Samen met uw kind besluiten dat het oud genoeg is om alleen naar school te gaan.

Protocol bij uitstapjes

Schoolbeleid bij uitstapjes

Wanneer er onvoldoende chauffeurs/ fietsouders zijn, kan de leerkracht zelf of i.o.m. de directie besluiten om het geplande uitje niet door te laten gaan. Wanneer een ouder/ verzorger bezwaar maakt tegen de wijze van vervoer en daardoor zijn/ haar kind niet mee wil laten gaan, beslist de directie waar het kind die dag verblijft. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de leerkracht samen met directie of een uitstapje doorgaat.

“Veilig mee” in de auto

Vuistregels:

• Het eigen kind, kleiner dan 1,35 meter, moet altijd in een autostoel of op zitverhoger vervoerd worden. Wij gaan ervan uit dat de ouders deze verhoger zelf regelen. • Indien er meer leerlingen in de auto gaan dan er op de achterbank kunnen, dan zit uw eigen kind voorin. De andere kinderen hoeven niet in een stoeltje of verhoger vervoerd te worden. Het is natuurlijk veiliger om dat wel te doen. Als ouders dit wensen, dan dienen deze zelf te zorgen voor een autostoel of verhoger. Voorin is het advies: airbag uit. • Heeft u geen eigen kind in de auto, dan ook geen leerling voorin. • De leerkracht maakt de indeling van de kinderen voor in de auto. De kinderen:  • Gordels aan. De gordel moet strak over de schouder, borst en bekken aansluiten (een driepuntsgordel mag niet als heupgordel worden gebruikt).  • Vervoer nooit meer kinderen in de auto dan er zitplaatsen met gordels zijn. • Zit niet aan ramen en deuren onderweg en maak geen ruzie of laat de bestuurder niet schrikken. • Laat kinderen aan de trottoirzijde in- en uitstappen.

“Veilig mee”, te voet op pad  

Vuistregels:  

De voorste en achterste twee kinderen en begeleiders dragen een fluorescerend hesje (in het bezit van de school). De groep blijft zoveel mogelijk bij elkaar lopen. Bij de groepen 1 t/m 4 lopen minimaal 2 begeleiders mee: voor- achterkant. Bij de groepen 5 t/m 8 loopt minimaal 1 begeleider mee. De groep loopt 2 aan 2.  Als er een stoep is, loop je op de stoep; als er geen stoep is, loop je binnen de bebouwde kom aan de rechterkant van de weg en er buiten aan de linkerkant.

Oversteken:  1. Stop op de stoeprand, voordat je oversteekt 2. Kijk eerst naar links, dan naar rechts en dan weer naar links 3. Steek pas over als er geen verkeer aankomt 4. Steek recht over 5. Steek rustig over, ga niet rennen.  Als je elkaar passeert, blijf dan op de stoep. 

“Veilig mee”, op de fiets                                                                                       

Vuistregels:

• Er zijn minimaal 3 begeleiders per groep van wie er 1 vooraan, 1 in het midden en 1 achteraan fietst. De begeleider fietst aan de buitenzijde, dus waar het verkeer rijdt. • Alle kinderen en begeleiders dragen een fluorescerend hesje (in het bezit van de school). Als er te weinig hesjes zijn, dan dragen in ieder geval alle buitenste kinderen en begeleiders een hesje. De groep blijft in zijn totaliteit zoveel mogelijk bij elkaar. • Kinderen gaan niet bij elkaar achterop. Bij het ontbreken van een fiets mag diegene achterop bij een begeleider, indien dat mogelijk is. • Zorg ervoor dat je fiets in orde is: denk bijv. aan remmen, verlichting, bel, bandenspanning en ketting. Als de fiets vooraf niet in orde blijkt, blijft deze achter. De leerkracht heeft hierbij de bevoegdheid de fiets af te keuren.

Algemene gedragsregels: 

• Fiets nooit met meer dan twee naast elkaar. • Als iemand belt of toetert om in te halen, ga dan achter elkaar fietsen. Degene die links fietst, gaat achter zijn buurvrouw/-man fietsen. • Fiets ook achter elkaar op drukke en/of smalle wegen en fietspaden. • Fiets ook achter elkaar als je zelf wilt inhalen. • De laatste waarschuwt als er een auto achterop komt die wil inhalen.  • Houd twee handen aan het stuur. • Fiets niet te dicht naast of achter elkaar en ga niet stoeien. • Let goed op het stopteken van de voorste begeleider. • Moet je remmen, waarschuw dan even door “stop” te roepen.  • Zorg dat je bagage goed vastzit.  • Een tas mag niet los aan het stuur gehangen worden.
Deze informatie vindt u ook terug op de website.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl