Nieuwsbrief 2019-2020-08

Beste ouders / verzorgers,

We kunnen terug kijken op een geslaagde sinterklaas viering vorige week. En nu... is de school helemaal in kerstsfeer. In de nieuwsbrief vindt u alle informatie terug over de kerstviering op donderdag 19 december.

Noah (uit groep 7 juf Angela) is gekozen tot één van de twee jeugdburgemeesters van Heusden!

Wilt u snel naar een artikel navigeren, klik dan op de titel in de lijst hiernaast.

Met vriendelijke groet,

Team Kbs. Olof Palme

Personeel

De komende tijd komt een aantal collega's terug van het opgenomen ouderschapsverlof.

Na de kerstvakantie start Kim Langerwerf- Maas weer met haar werkzaamheden in groep 1-2. Lizanne Moreira geniet nog een extra maandje van haar ouderschapsverlof. Zij zal dinsdag 4 februari starten. Tot die tijd vervangt Marjolein Kerver haar op de dinsdagen en woensdagen. Dat betekent dat Nancy Dijkhoff dinsdag 17 december haar laatste dag heeft in groep 1/2 Kim/ Lizanne. We bedanken haar voor haar inzet en wensen haar veel succes.

Krista Poldervaart start na de kerstvakantie in groep 5 Debbie/ Krista. Langs deze weg bedanken we Thérèse Krijnen voor haar inzet en wensen haar veel succes toe met haar verdere werkzaamheden binnen de vervangingspool van Scala.

Vervanging zieke leerkrachten:
Marjolein Kerver zal na de kerstvakantie op de donderdagen Linda Oremus vervangen in groep 1/2 van Ingeborg/ Linda. Linda is aan het herstellen van een zware rugoperatie. 
Alexander van Laarhoven, vakleerkracht lichamelijke opvoeding bij de groepen 1-2, wordt na de kerstvakantie vervangen door Timo Vogels. 

Wij wensen Linda en Alexander van harte beterschap toe.

Kerstviering

Dit jaar wordt de kerstviering gehouden op donderdagavond 19 december van 17.00 tot 19.15 uur. Voor een goed verloop van deze viering hebben we een aantal belangrijke zaken voor u en de kinderen op een rijtje gezet: 

  • Alle kinderen krijgen op school een buffetje, dus ze hoeven vooraf niet veel te eten.
  • De kinderen brengen op woensdag 18 of donderdagochtend 19 december in een tas een bord, beker en bestek mee, voorzien van hun naam.
  • Alle kinderen hebben deze dag continurooster tot 14.00uu. We verwachten ze om 16.55 uur weer op school.
  • Het dragen van feestelijke kleding verhoogt de kerstsfeer.
  • De kinderen die bij de BSO zijn, worden door de leiding op tijd naar school gebracht voor de kerstviering.

Groep 1 t/m 3
De groepen 1 t/m 3 vieren Kerstmis op school. Ze kijken naar een kerstmusical, opgevoerd door ouders. Ook eten ze met hun leerkracht en groepsouder(s) in de klas. De ene helft gaat eerst naar de musical kijken en de andere helft geniet van het buffetje. Daarna wisselen de groepen. 

U wordt verzocht om uw kind(eren) van groep 1 t/m 3 om 16.55 uur in de klas te brengen; u kunt dan meteen de hapjes binnen zetten. Om 19.15 uur kunt u uw kind(eren) bij de nooddeur van het lokaal ophalen.

Groep 4 t/m 8
De groepen 4 t/m 8 gaan vanaf school gezamenlijk naar de Lambertuskerk voor de kerstviering. Om 16.55 uur worden de kinderen in de klas verwacht. Als je een kerstmuts hebt, breng die dan mee. Zet deze op tijdens de wandeling van school naar de kerk en terug (uiteraard gaat de muts in de kerk af). 
De viering in de kerk duurt van 17.30 tot 18.15 uur en ouders zijn van harte welkom (graag achter de kinderen plaatsnemen). Daarna volgt het kerstbuffet in de klas. Het geheel duurt tot 19.15 uur.
De kinderen van de groepen 4 worden buiten bij de nooddeur van het klaslokaal opgehaald. De ouders van de groepen 5 t/m 8 kunnen hun kind buiten op het schoolplein opwachten.

De Oudervereniging zorgt dit jaar voor een sfeervol aangekleed kerstplein, tussen de gele Olof Palme en de rode Olof Palme.  Alle ouders zijn van 18.30 tot 19.30 uur welkom om hier wat te drinken met iets lekkers erbij. De oudervereniging biedt u dit aan.

Hebt u een kind met een allergie? Wilt u dan op 19-12 zelf voor een alternatief buffetje zorgen? Dank u. 

Wij wensen iedereen een fijne kerstviering! Groeten van de kerstcommissie.

Nieuwe jeugdburgemeester: Noah

Noah uit de groep van Angela is één van de twee nieuwe jeugdburgemeesters van de gemeente Heusden. Andere kinderen die mee deden aan de verkiezing worden ambassadeurs. We zijn er trots op dat zoveel kinderen van onze school hierbij betrokken zijn! En Noah, namens ons allemaal van harte gefeliciteerd!

Schoolfoto

img2

Enige tijd geleden zijn de inlogkaarten met daarop de schoolfoto's van uw kind(eren) uitgedeeld. Schoolfoto's bekijken en bestellen kan via www.photolecole.nl

Kerstvakantie

Names het team van de Olof Palme wensen wij u allen fijne feestdagen en een hele goede kerstvakantie.

De vakantie begint op vrijdag 20 december. We verwachten alle kinderen gezond en wel terug op maandag 6 januari!

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl