Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2019-2020-10

Beste ouders / verzorgers,

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de staking van komende week en over het gelijk trekken van het aantal lesuren voor alle groepen. Er is info over de training Sta Sterk die een paar kinderen gevolgd hebben en alvast informatie over de SpaceBuzz van André Kuipers die naar school komt voor groep 7 en 8. Jill doet een oproep om lege flessen bij haar in te leveren om zo de dieren in Australië te steunen. Helpt u mee?
Wij wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Team kbs. Olof Palme

Staking

Wij gaan volgende week vrijdag 31 januari staken. Vorige week vrijdag bent u via onze ingesproken en geschreven boodschap "Recht uit het hart" (bij deze nieuwsbrief toegevoegd) daarover geïnformeerd. Het doet ons goed dat we zoveel positieve reacties hebben ontvangen. Wij hopen dan ook echt dat ouders (en kinderen) aansluiten bij de manifestatie om 10.00 uur op de Parade in Den Bosch en/ of de petitie ondertekenen. https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie

U ontvangt hierbij gevoegd ook de brief die door Henk van der Pas, directeur- bestuurder van Stichting Scala naar alle ouders wordt gestuurd.

Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder ongemak kan opleveren. Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te brengen. Hopelijk lukt het u om op vrijdag 31 januari opvang binnen de familie of kennissenkring te regelen.

BSO Meneer Stippel en BSO MIKZ hebben hun medewerking toegezegd om opvang te verlenen voor ouders die gebruik maken van deze voorzieningen. Mogen al deze maatregelen echt niet lukken, dan zal er op school opvang geregeld worden. U kunt dit via onze schoolmail info@olof-palme.nl kenbaar maken tot uiterlijk woensdag 29 januari. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de ouders.

Wij hopen dat we, net als bij de eerdere stakingsdagen, op uw geweldige steun mogen (blijven) rekenen.

Gelijk aantal lesuren voor alle groepen

Op woensdag 22 januari hebben de ouders van toekomstige leerlingen en van kinderen in de groepen 1 t/m 7 een mail gehad over het voornemen om de lesuren van alle groepen gelijk te gaan brengen. De brief met meer informatie vindt u hierbij toegevoegd. Aanmelden voor de informatieavond op 4 februari as. kan via deze link

NB: Donderdag 6 en vrijdag 7 februari zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij in verband met extra roostervrije dagen.

Sta Sterk training

img2

De afgelopen 10 weken hebben 8 kinderen heel hard gewerkt tijdens de Sta Sterk training. Ze hebben gewerkt aan positieve gedachten, grenzen aangeven, ontspanningsoefeningen en voor jezelf opkomen. Wat was het een geweldige groep. We zijn erg trots op ze! Ze hebben allen het diploma Sta Sterk verdiend. 

De Sta Sterk training wordt door school aangeboden. Hierdoor kunnen we kinderen, die dit nodig hebben, iets extra's bieden binnen in een veilige setting. 

W4 Kangoeroewedstrijd

img2

Ook dit schooljaar wordt de W4 Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd (voor de leerlingen van groep 5 t/m 8) georganiseerd. De wedstrijd is op donderdag 19 maart 2020, tijdens schooltijd, in de aula van de Olof Palme.

Inschrijven kan t/m vrijdag 24 januari 2020 door  €1,50 in gesloten envelop (voorzien van naam en groep)  in te leveren bij de eigen leerkracht.

Meer info en oefening kunt u vinden op www.w4kangoeroe.nl

Oproep van Jill

De volgende oproep is geschreven door Jill uit groep 6 juf Jacintha:

Hoi ouders ik ben Jill van Haaren en ik ben 10 jaar.
Ik zamel flessen in voor de dieren in Australië.
Ik ben flessen in gaan zamelen omdat ik het op tv zag en op school zag ik het tijdens het fruit eten en dat vond ik heel zielig voor de dieren in Australië. Ik wil niet dat ze uitsterven. Het geld gaat naar de dieren opvang taronga 200. Ik heb al 2000 flessen ingezameld. U kunt nog tot en met 5 februari flessen afgeven bij mij thuis: Nijlring 65. Daar ben ik heel blij mee.

Groetjes Jill

André Kuipers lanceert scholieren naar de ruimte met SpaceBuzz

img2

De groepen 7 en 8 doen tussen de carnavalsvakantie en de meivakantie mee aan het SpaceBuzzproject van André Kuipers. Op maandag 16 maart mogen kinderen ervaren hoe het is om in een raket te zitten. De SpaceBuzz is een levensecht raketvoertuig van ruim 15 meter. De raket is uitgerust met negen bewegende stoelen en de modernste VR-headsets die het samen mogelijk maken de ruimtevlucht zo getrouw mogelijk na te bootsen. 

Wanneer astronauten de aarde vanuit de ruimte zien, raken ze overweldigd door de schoonheid van onze planeet. Maar ze zien ook dat de aarde kwetsbaar is: een blauwe bol vol leven in een verder onleefbaar heelal. Deze indringende ervaring – het overview effect – inspireert astronauten om in actie te komen voor het behoud van planeet aarde. SpaceBuzz maakt van schoolkinderen astronauten en laat ook hen het overview effect ervaren.

Autismecafé

Op 29 januari is er een autismecafé met het thema Autisme en angst.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen en kinderen met een autisme spectrum stoornis meer last hebben van angst. Hoe ga je daarmee om? Kunnen mensen en kinderen met een autisme spectrum stoornis leren omgaan met angsten en hoe kunnen we hen helpen?

Marry Roos werkt bij Autisme en ADHD centrum 't Zonneke als orthopedagoog/GZ-psycholoog en daarnaast bij een organisatie die zorg biedt aan mensen met een beperking en bijkomende problematiek. Marry Roos is bereid met ons in gesprek te gaan over haar ervaringen met Autisme en Angst.

Deze avond is gratis toegankelijk voor ouders en familie van kinderen met autisme, belangstellenden, hulpverleners, leerkrachten en docenten. Ook voor jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis, die vragen hebben over dit onderwerp.
De inloop is vanaf 19.00u, start programma om 19.25u. Locatie: Balade 1, 5142 WX Waalwijk

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl