Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2019-2020-14

En dan ineens is het einde van het schooljaar alweer in zicht. Veel informatie is de laatste tijd via Social Schools verzonden, waardoor het versturen van een nieuwsbrief stil kwam te liggen.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het protocol en staan nog een paar belangrijke data op een rij. Tevens een verslag van groep 8 over de kampweek.

Wij wensen u alvast een hele prettige zomervakantie toe!

Met vriendelijke groet,

Team kbs. Olof Palme

Aanpassingen protocol

Protocol blijft tot het einde van het schooljaar ongewijzigd, dus geen ouders op het schoolplein/ in het schoolgebouw: Kinderen en ouders zijn nu gewend, goed verspreid op vaste plaatsen en alle poorten worden optimaal benut.  

De enige twee uitzonderingen zijn: 

  • dinsdagavond 7 juli 22.15 uur: ouders van de groepen 8 worden uitgenodigd door de leerkracht(en) om aan het einde van het gala op het schoolplein het afscheid bij te wonen van hun kind. Dat kan alleen als zij of gezinsleden geen klachten hebben, zoals aangegeven door RIVM en op 1,5 m afstand.
  • vrijdagochtend 10 juli: ouders van de groep 2 leerlingen, die doorgaan naar de groepen 3, mogen op de speelplaats komen om bij het uitglijden van hun kind aanwezig te zijn. Ook zij worden uitgenodigd door de leerkrachten en kan alleen als zij of gezinsleden geen klachten hebben, zoals aangegeven door RIVM en op 1,5 m afstand. 

Belangrijke data

De doorschuifmiddag donderdag 9 juli is van 12.30 tot 14.00 uur. De kinderen komen door de poort naar buiten waar ze anders ook door naar buiten komen.

Laatste schooldag 10 juli: alle kinderen zijn om 11.45 uur uit.

Volgend schooljaar:

  • Continurooster tot 1 januari 2021.
  • U wordt deze week nog geïnformeerd over het einde van de schooltijden.
  • De vrije vrijdagmiddagen voor de groepen 1 t/m 4 blijven hetzelfde.
  • De studiedag van woensdag 23 september is verplaatst naar woensdag 16 september. 

Afscheid groep 8

img2

Ook dit jaar gaat er weer een grote groep kinderen van groep 8 onze school verlaten. Door alle corona maatregelen is dit afscheid wel een beetje anders. Maar de leerkrachten van groep 8 hebben in overleg met de groepsmoeders er toch nog een heel mooi afscheid van kunnen maken. Zo hebben de kinderen een alternatief kamp gehad. Maar liefst 4 dagen hebben de kinderen een mooi alternatief programma gehad waarbij, op het overnachten na, een volwaardig kampprogramma is gedraaid. In het bijgevoegd kampverslag kunt u lezen hoe dit door een leerling van groep 8 beleefd is. De musical zal via een livestream voor de ouders thuis worden opgevoerd en we sluiten de basisschoolperiode voor de kinderen af met een Galafeest met alle kinderen van groep 8. 

Een rookvrij schoolplein

Vanaf 1 augustus moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn, van primair onderwijs tot en met mbo's en universiteiten. Zien roken doet roken en het schoolterrein moet niet de plek zijn waar kinderen leren roken. In 2040 willen we een rookvrije generatie. Samen met het Trimbos-instituut, de Gezonde School en de Alliantie Nederland Rookvrij werkt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hier naar toe.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl