Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2020-2021-01

Beste ouders / verzorgers,

De eerste schoolweek zit er alweer bijna op, tijd voor de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.

Langs deze weg wensen we u en uw kind(eren) een heel fijn schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,

Team Kbs. Olof Palme

Personele zaken

Welkom nieuwe leerkrachten

Wij heten van harte welkom de leerkrachten Hatice Karacelik in groep 3 en 6, Jill van Kessel in groep 4 en 8 en Daphne van den Broek in groep 5. 

LIO studenten

Ook zijn er weer 2 LIO studenten gestart, namelijk Jacky Louwerens (bij groep 6 Bo/ Hans) en Yasmine Treffers (bij groep 1-2 Hetty/ Wendy).

Wij wensen hen allen een goede start toe en hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen op de Olof Palme!

Mededelingen

Afspraken tijdens overblijven:

Wilt u uw kind(eren) niet teveel meegeven voor de lunch? 

We verwachten dat kinderen brood bij zich hebben. Daarnaast mag er alleen een eierkoek, peperkoek of krentenbol meegegeven worden en een beetje extra fruit. Dus geen andere (verpakte) koeken, dipsausjes, snoep enz. We hopen dat zoveel mogelijk kinderen een extra (hervulbaar) flesje drinken meekrijgen voor de lunch i.p.v. pakjes drinken. 
Afval en brood dat niet wordt opgegeten, wordt in het broodtrommeltje mee teruggenomen naar huis.

Fijn dat er weer zoveel mogelijk het eenrichtingsverkeer op het trottoir voor school aangehouden wordt. Dank u wel. 

Geeft u ook aan andere familieleden door waar de wachtplaatsen zijn en door welke poort uw kind naar school gaat? In de ochtend zijn kinderen vanaf 8.20 uur welkom op het schoolplein, a.u.b. niet eerder laten komen. Bewaakt u de tijd mee?

Vrijdag 4 september zijn de groepen 1 t/m 4 's middags vrij. Ouders die gebruik maken van de naschoolse opvang moeten dit steeds zelf kenbaar maken. Op vrijdagen vóór vakanties en op feestdagen/ bijzondere dagen is de school om 14.00 uur uit. Ook dit moet u zelf  kenbaar maken bij de naschoolse opvang.

Herhaald bericht: De studiedag in september vindt plaats op 16 september. (was eerst 23 september)

Zijn er wijzigingen in uw adresgegevens/telefoonnummer/opvangdagen? Wilt u deze zo snel mogelijk doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren).

Verwachtingsgesprekken

De verwachtingsgesprekken voor kinderen in groep 4 t/m 8 vinden vanaf maandag 21 september plaats.
Wij gaan er vanuit dat, in het belang van het kind, gescheiden ouders gezamenlijk naar het oudergesprek komen. Indien dit echt niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met Marja van Sluisveld.
In de schoolgids kunt u lezen hoe een aantal zaken geregeld is met betrekking tot de informatievoorziening aan gescheiden ouders. 

Sociale veiligheid start nieuwe schooljaar

img2

Het schooljaar is weer gestart. De eerste weken staan in het teken van groepsvorming, omgangsvormen en gedragsregels.

We gaan er weer een fijn schooljaar van maken, waarin hopelijk elk kind met plezier naar school komt.

We hebben op school 4 basisregels waar iedereen op school zich naar gedraagt. Dat zijn de volgende:

- Ik zorg ervoor dat wij TROTS zijn op elkaar

- Ik zorg goed voor mezelf en de ander

- Ik ben rustig in de school

- Ik zorg goed voor mijn omgeving

Deze 4 basisregels staan de komende periode centraal. Bijgaande afbeeldingen staan symbool voor deze regels en zult u daarom op allerlei plaatsen in de school kunnen zien.

De scholen zijn weer begonnen

img2

De verkeerscommissie van de Olof Palme wenst alle kinderen en ouders een veilig schooljaar toe. U kunt hier ook zelf aan bijdragen.

· Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. Door zelf deel te nemen aan het verkeer leert uw kind het meest.

· Moet u i.v.m. werkzaamheden toch met de auto komen, parkeer dan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen, het liefst enkele straten verderop. Kom het laatste stukje te voet naar school, bijvoorbeeld door het park.

· Stoppen of parkeren langs de gele streep is verboden. Ook kinderen even uit laten stappen mag niet langs de gele streep.

· Parkeren voor een uitrit of bij de parkeergarages aan de Turkijelaan is niet toegestaan.

· Rondom school liggen ook een aantal verkeersdrempels. Dit zijn echter geen zebrapaden. Auto’s zijn dus niet verplicht te stoppen. Dit stoppen kan namelijk onbedoeld weer een gevaarlijke situatie voor de fietsers en wandelaars opleveren.

· Laat uw kind uitstappen aan de trottoirzijde.

Houd rekening met de huidige verkeersregels. ( zie folder VVN in Social Schools)

Autoloze schooldag

Dinsdag 8 september is er een autoloze schooldag. Wij verwachten dat u en uw kinderen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school komen.

Tekenwedstrijd kaft boekje Sjors Sportief-creatief

img2

In deze 1e schoolweek is kinderen gevraagd een tekening te maken voor de kaft van het Sjors Sportief-Creatief boekje. Uit alle deelnemners zal 1 schoolwinnaar gekozen worden. 

Alle leerlingen, leerkrachten, ouders en andere belangstellenden kunnen tussen 1 en 11 september stemmen op de mooiste tekening op www.sjorssportief.nl

De mooiste tekening komt niet alleen op de voorkant van het boekje, maar ook de hele klas mag een keer gaan zwemmen in Die Heijgrave.

Doen jullie mee?

Cursus typen

Typ4fun verzorgt in de naschoolse tijd op onze school een typecursus. Op maandag 14 september start er op school weer een typecursus. Deze is reeds vol, maar u kunt uw kind nu al opgeven voor de cursus die start op 1 februari 2021. Deze cursus is bedoeld voor kinderen uit groep 6 t/m 8. Meer informatie hierover vindt u terug in de bijlage in de Social Schools mail.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl