Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2020-2021-07

Hierbij de zevende nieuwsbrief van dit schooljaar met o.a. de afwijkende eindtijden tot aan de kerstvakantie, informatie over luisterboeken en informatie vanuit de verkeerscommissie.

Met vriendelijke groet,

Team Kbs. Olof Palme

Mededelingen vanuit school

Vrijdag 27 november en vrijdag 11 december zijn de groepen 1 t/m 4 om 11.45 uur uit.

Vrijdag 4 december en donderdag 17 december zijn alle kinderen om 14.30 uur uit. (gewijzigde eindtijd) De kerstviering in de avond gaat niet door.

Vrijdag 18 december zijn alle kinderen vrij.

Als u uw kind(eren) naar school komt brengen, wilt u dan buiten de poort afscheid nemen, zodat de kinderen zelf het schoolplein op kunnen lopen? Op verzoek van ouders wordt gevraagd of u niet te lang bij de poort blijft staan en nog beter de 1,5 m wilt bewaren.

Deze week vonden online gesprekken plaats voor de groepen 2,3 en 8. Voor groep 8 waren deze facultatief.

De kijkweek voor de andere groepen kon deze week helaas niet doorgaan. Jammer! Ook wij hadden het weer fijn gevonden om de ouders op school te ontvangen, zodat ze samen met hun kind naar zijn/ haar ontwikkeling konden kijken en laten vertellen. 

Open en heldere communicatie is belangrijk om als ouders en school op een lijn te blijven. U mag erop vertrouwen dat de leerkrachten zeker contact opnemen als zij dit nodig achten. Ook voor u geldt: Wacht niet af met vragen of problemen, maar bel of mail. Langskomen zit er nu nog even niet in. Zo houden we samen zicht op de ontwikkeling van uw kind. 

Sinterklaasviering 4 december

img2

Er zal dit jaar geen intocht rondom het schoolplein mogelijk zoals andere jaren, maar Sinterklaas komt wel naar onze school op 4 december met zijn 2 Pieten! Zij blijven op het podium zitten op afstand van de kinderen. De kinderen van de groepen 1 tot en met 5 komen op bezoek en nemen plaats in de aula. Met alle aanpassingen die er zijn, denken we dat het een leuke Sinterklaas feestdag wordt voor alle leerlingen op school. 

Leesplezier

img2

Lezen is leuk. Maar voor kinderen met een leesbeperking is lezen vooral moeilijk. Superboek helpt daarbij! Bij Superboek vind je de meest actuele titels in gesproken vorm, in braille of Jumboletter voor alle leeftijden. Het lidmaatschap is gratis voor kinderen met een leesbeperking tot 18 jaar. Inschrijven kan via www.superboek.nl

Nieuws uit de verkeerscommissie

img2

Deze keer meer informatie over Lopen of fietsen naar school.

Als je lopend naar school gaat, zijn er een paar dingen waar je op moet letten. Loop op de meest veilig plaats en dat is meestal het trottoir. Als er geen trottoir is, loop dan aan de linkerkant van de weg (in de berm, maar niet op de weg), dan zie je zelf het verkeer het beste aankomen. Ook is het mogelijk om op het fietspad te lopen.

Ga je fietsend naar school, dan ben je in het verkeer erg kwetsbaar. Dat wil zeggen dat je snel bij een ernstig ongeluk betrokken kunt geraken. Blijf daarom zoveel mogelijk op de daarvoor bestemde fietspaden en blijf goed opletten. Het dragen van een fietshelm kan veel leed voorkomen.

Is er geen fietspad of -strook dan ben je verplicht om zoveel mogelijk rechts van de recht te fietsen. Je mag niet met meer dan 2 fietsers naast elkaar fietsen. Met kinderfietsjes  (kleine wielen) mag je gerust op het trottoir rijden.

Voor iedere bestuurder, dus ook de fietser, geldt dat als je van richting verandert je dat moet aangeven door of je hand uit te steken of een richtingwijzer te gebruiken zodat anderen zien wat je van plan bent om te gaan doen.

Gevonden voorwerpen

img2

Op de foto zijn de nieuwe gevonden voorwerpen te zien. Deze liggen in de rode kist in de aula. Na 2 weken worden de spulletjes weggedaan.Herkent u iets? Dan kan uw kind het in de aula ophalen.

Typ4Fun typecursus

Typ4fun verzorgt in de naschoolse tijd op onze school een typecursus. Eind januari start er op school weer een typecursus. Deze cursus is bedoeld voor kinderen uit groep 6 t/m 8. Meer informatie hierover vindt u op type4fun.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl