Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2020-2021-09

Beste ouder/ verzorger,

Allereerst wensen wij u namens het hele team van de Olof Palme een heel gelukkig en gezond 2021 toe!

Wilt u snel naar een artikel navigeren, klik dan op de titel in de lijst hiernaast.

Met vriendelijke groet,

Team Kbs. Olof Palme

Thuisonderwijs

img2

Wij horen veel positieve geluiden over de instructiemomenten via Teams. Fijn om te horen. Wij zullen schoolbreed een enquête uitzetten, waarin u, uw bevindingen en tips en tops kunt geven. 

Schroom echter niet om altijd contact op te nemen met de leerkracht van uw kind als u vragen heeft, wanneer iets niet lukt en/of het moeilijk wordt. Samen wordt er dan bekeken wat wel mogelijk is! 

De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben deze week allemaal de mogelijkheid gekregen om een device van school te lenen, zodat ze met de leerkracht en elkaar meer mogelijkheden hebben om online onderwijs te ontvangen of om samen te werken. We hebben gekozen om online-onderwijs bij deze groepen uit te breiden, omdat zij zelfstandiger zijn en het einde van de basisschool sneller in zicht komt. 

Alle leerkrachten nemen naast de instructiemomenten ook veelvuldig contact op met groepjes kinderen of kinderen individueel. We horen ook dat kinderen onderling, buiten de instructiemomenten, contact met elkaar zoeken. We verwachten dat u als ouder dit zelf goed monitort, zodat kinderen wel geconcentreerd kunnen werken en elkaar niet onnodig storen. 

Wij willen alle leerlingen en hun ouders een heel groot compliment geven voor de manier waarop er thuis wordt gewerkt. We beseffen dat het niet voor iedereen even makkelijk is om naast het werk en ouder, ook nog eens leraar te moeten zijn.

We doen het samen en dat voelt heel goed. 

Roostervrije dagen gr. 1-4 en studiemiddag op 1 februari

Op maandag en dinsdag 1 en 2 februari hebben de groepen 1 t/m 4 roostervrije dagen en op maandagmiddag hebben wij een studiemiddag met het hele team (online).  . 

Dat betekent dat er geen noodopvang op school is voor de groepen 1 t/m 4 op maandag en dinsdag en voor de groepen 5 t/m 8 op maandagmiddag. 

De leerkrachten van de groepen 1-4 zullen echter voor de maandag een facultatief programma mailen. Kinderen mogen deze opdrachten maken, maar hoeven het niet te doen. Kijkt u zelf wat bij u en u kind past? Op dinsdagochtend zal er in groep 3 en groep 4 wel online les worden gegeven, zodat de kinderen lekker in het ritme blijven zitten. In groep 1-2 is ook het programma voor de dinsdag facultatief. 

Mocht u uw kinderen per ongeluk al ingeschreven hebben voor deze dagen voor de noodopvang in week 5, dan hoeft u dit niet opnieuw te wijzigen; wij verwerken de overige dagen, zoals u het hebt aangegeven. 

Carnaval

Op vrijdag 12 februari zou, als vanouds, carnaval gevierd op de Olof Palme.
Helaas gooit ook nu, Corona roet in het eten. We weten nu nog niet eens of we dan alweer terug op school zullen zijn. Wanneer de scholen wel open zullen zijn, dan voelt het voor ons niet goed om een uitgebreid carnavalsprogramma aan te bieden, terwijl landelijk alle festiviteiten worden afgeblazen. Om ouders niet op kosten te jagen, komen de kinderen niet verkleed op school. Op deze manier maken we geen onderlinge verschillen. 
Natuurlijk wordt er in de eigen groep wel gezorgd voor een gezellig moment. U wordt tegen die tijd verder geïnformeerd. 

Geboortenieuws

img2

Op oudjaarsdag zijn juf Arja en haar partner Maarten, de trotse ouders geworden van zoon Sam. Wij wensen Arja en Maarten heel veel geluk met deze gezinsuitbreiding.  

Aanmelden nieuwe leerlingen

Bij de start van een nieuw kalenderjaar kijken de scholen ook al weer vooruit naar het nieuwe schooljaar. Daarbij is het van belang al een goede inschatting te kunnen maken van het aantal leerlingen. 
Wij vragen daarom aan ouders van kinderen die tussen februari 2021 en juli 2022  vier jaar worden om een aanmeldingsformulier van onze school in te vullen voor 1 maart.
U kunt dit formulier op school aanvragen bij de directie.
Meer informatie over het aanmelden kunt u vinden op de site van onze school, klik hier.
Het is overigens mogelijk om kinderen vanaf 2,5 jaar aan te melden.

Diploma uitreiking Typ4fun

img2

Deze week zijn enkele leerlingen van onze school geslaagd en hebben hun typediploma behaald.

Knap hoor! Gefeliciteerd allemaal!

Gratis webinar: Tranen in mijn buik - 25 januari 2021 19.30-20.15

img2

Het coronavirus heeft een grote impact op het leven. We krijgen vaker te maken met verdriet, teleurstelling en overlijden, ook kinderen. Leren omgaan met verdriet, teleurstelling en pijn hoort bij de opvoeding en het leven.Belang van de omgeving

Kinderen die te maken krijgen met een verlies door overlijden zijn voor het begrip hiervan en hun ondersteuning afhankelijk van hun omgeving. Juist de volwassenen om hen heen kunnen het verschil maken. Maar hoe kun je steun bieden aan je kind? In dit webinar helpen we je op weg.

Programma

Het webinar zal in de vorm van een vraaggesprek gehouden worden. Een externe vertrouwenspersoon van de GGD zal in gesprek gaan met een trainingsacteur. Gezamenlijk zullen zij op basis van ervaringen uit de praktijk twee situaties doornemen; ouder met een kind in rouw & leerkracht met kind in rouw in de klas. Naast theoretische informatie over rouw in verschillende leeftijdsfasen zullen zij praktische handvatten bieden om ermee om te gaan.

Maandag 25 januari 2021

19.30-20.15 uur

Aanmelden


Deelname aan het webinar is gratis. Het webinar is zowel voor ouders als professionals (zoals leerkrachten, peuterleidster etc.). Klik hier om jezelf aan te melden.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl