Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2020-2021-10

Beste ouders / verzorgers,

De eerste schoolweek na de lockdown zit er alweer op. Het was een bijzondere start afgelopen maandag. De sneeuw zorgde er in sommige gevallen voor dat het niet altijd makkelijk was om op school te komen. Maar het winterse weer zorgde vooral voor veel sneeuwpret! Op de slee naar school, spelen op de komma's in het park, sneeuwballen gooien, wat hebben de kinderen genoten!

In deze nieuwsbrief leest u hoe deze week in de groepen is afgesloten met een carnavalsactiviteit en vindt u informatie over de rapporten en de oudergesprekken.

Ondanks de beperkte mogelijkheden, wensen we jullie allen een hele fijne vakantie.

Met vriendelijke groet,

Team kbs. Olof Palme

Mededelingen vanuit school

img2

Op deze laatste dag voor de vakantie, is er in iedere groep een leuke activiteit geweest rondom carnaval. Dit jaar helaas minder uitbundig dan we gewend zijn. De Oudervereniging heeft gezorgd voor een lekkere traktatie voor alle kinderen.

Hopelijk kunnen we in 2022 weer carnaval vieren zoals we dat gewend zijn.Lizanne Moreira is momenteel aan het genieten van haar zwangerschapsverlof. Yasmine Treffers vervangt haar op maandag om de week en iedere dinsdag en woensdag. We wensen Yasmine een fijne tijd toe in de groep. 

We merken dat er leerlingen zijn die in de ochtend erg vroeg op school zijn. Wilt u erop letten dat u uw kind niet te vroeg naar school laat gaan? De poorten zijn vanaf 8.20 uur open en de kinderen mogen pas vanaf dan het schoolplein op.

Daarnaast willen wij u vragen om het eenrichtingsverkeer op de stoep voor school, van kleuterpoort tot hoofdpoort te blijven hanteren, zodat een veilige afstand gegarandeerd kan worden. Wij doen het vriendelijke verzoek om een mondkapje te dragen bij breng- en ophaalmomenten. 

De nieuwsbrief zal vanaf heden op vrijdag verstuurd worden.

Rapporten en oudergesprekken

img2

Door de tijdelijke sluiting van de scholen hebben wij de keuze gemaakt om de rapporten en de oudergesprekken naar latere data te verschuiven, zodat leerkrachten, kinderen en ouders hun opmerkingen en vragen over de gemaakte toetsen van het leerlingvolgsysteem kunnen bespreken en kijken waar in de tweede helft van het schooljaar extra aandacht aan besteed moet worden. Deze toetsen worden afgenomen na de voorjaarsvakantie. Rapporten en gesprekken groep 1: 

26 februari: 

- Groep 1: krijgt rapport mee naar huis. 

- Groep 2: krijgt werkmap mee naar huis, met daarin hun werkbladen, weektaken en knutselwerkjes.  

1 t/m 5 maart: 

oudergesprekken groep 1 (Via Teams). 

Advies VO, onderwijskundig rapport groepen 8:

5 maart:

- Advies en onderwijskundig rapport worden ter ondertekening mee naar huis gegeven.

8 t/m 12 maart:

- oudergesprekken via Teams.

Rapporten en gesprekken groepen 2 t/m 7: 

19 maart:

- rapporten mee naar huis.

22 t/m 26 maart:

- rapportgesprekken en bespreken LVS toetsen (via Teams).

Aanmelden leerlingen

img2

De voorbereidingen voor het volgende schooljaar zijn begonnen. Voor ons is het fijn om nu al te weten welke leerlingen volgend schooljaar gaan starten. Heeft u een zoon of dochter die ouder is dan 2,5 jaar én die nog niet is ingeschreven, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Oók als uw kind in de loop van volgend schooljaar 4 wordt, is het voor ons heel belangrijk dat we al weten dat hij of zij komt. 

Mocht u mensen uit de buurt weten die hun kind nog niet op een basisschool hebben aangemeld, wilt u hen hier dan op attenderen?

Gevonden voorwerpen

img2

Herkent u iets op de foto? Laat het ons weten via info@olof-palme.nl

Dan zorgen wij dat het aan uw kind wordt meegegeven. 

Puffer gevonden

img2

In het park is deze puffer gevonden. Graag een mail naar info@olof-palme.nl wanneer deze van uw kind is. Dan zorgen wij dat deze weer bij de eigenaar terechtkomt. 

Webinar GGD over seksuele en relationele opvoeding en ontwikkeling

img2Mama, papa: Waar komen baby's vandaan?

Als ouder ben jij belangrijk


Seksuele opvoeding is je kind begeleiden bij de seksuele ontwikkeling.

Je helpt je kind bijvoorbeeld bij het ontdekken van het lichaam, van gevoelens, wat ze wel en niet willen en bij het sluiten van vriendschappen.

Door met je kind over seksualiteit te praten laat je zien dat het een onderwerp is waarover gesproken mag worden.Seksuele en relationele ontwikkeling

Bij seksuele ontwikkeling gaat het over meer dan seksualiteit. Het gaat ook over liefde en vriendschap, ontdekken of je een jongen of een meisje bent, aangeven wat je wel en niet wilt en lekker in je vel zitten.

We helpen je op weg

Het Webinar zal in de vorm van een presentatie gehouden worden. We geven Elsbeth Reitzema van Kenniscentrum Rutgers het woord én gaan in gesprek met een ouder.

Allerlei (basis) aspecten van de seksuele en relationele ontwikkeling en opvoeding worden besproken. Je krijgt informatie en handvatten om je kind hierin te begeleiden. 

Dinsdag 9 maart  2021

20.00-21.15 uur

Aanmelden


Deelname aan het webinar is gratis.

Klik hier om jezelf aan te melden.

Villa Pinedo

img2

Villa Pinedo, dé plek voor kinderen met gescheiden ouders. Jaarlijks steunt stichting Villa Pinedo duizenden kinderen die online steun zoeken bij (iets oudere) leeftijdsgenoten. Kinderen vanaf 10 jaar melden zichzelf aan voor steun, zonder dat ze toestemming nodig hebben van hun ouders. In deze situatie hebben zij namelijk de meeste behoefte aan een luisterend oor van iemand die ze begrijpt. Villa Pinedo koppelt kinderen aan een vrijwilliger (Buddy) in de MyBuddy App waar zij vervolgens met elkaar ervaringen uitwisselen door in deze veilige omgeving te chatten. De Buddy geeft tips en advies op basis van eigen ervaringen met de scheiding. Alle gesprekken in de MyBuddy App worden door ons team van pedagogen en toegepast psychologen gemonitord om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Naast chatten met een Buddy kunnen kinderen vragen stellen op ons forum, die ook beantwoord worden door Buddy’s vanuit hun eigen ervaringen. De kinderen met gescheiden ouders die zich bij ons aanmelden voor steun maken allemaal dezelfde reis door met als doel dat ze zich sterker voelen en de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.Voor meer informatie voor ouders en kinderen: www.villapinedo.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl