Nieuwsbrief

Vakanties en vrije dagen

Beste ouders,

In de laatste nieuwsbrief stonden enkele foutjes in het vakantierooster voor het volgende schooljaar. Om misverstanden te voorkomen, sturen wij u hierbij de juiste versie. Overigens kunt u deze info ook vinden op de site van onze school.

Met vriendelijke groet en met excuses voor de onduidelijkheid.

Team bs. Olof Palme

Vakanties en vrije dagen 2016-2017

In onderstaand overzicht ziet u de vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2016-2017. Daaronder staat een overzicht van de extra vrije dagen die ingeroosterd zijn voor de groepen 1 t/m 4. Ook vermelden we nog de studiemiddagen van het team, waarop alle kinderen vrij zijn.
Als u al bezig bent met de vakantieplanning van dat schooljaar, houdt dan rekening met onderstaande data. U kunt deze en andere info altijd teruglezen op de site van onze school: http://www.olof-palme.nl/

Periode Datum Bijzonderheid
Zomervakantie vrijdagmiddag 22-08 t/m zondag 04-09-2016 Eerste schooldag:
Maandag 5 september
Herfstvakantie zaterdag 22-10 t/m zondag 30-10-2016 Bovenbouw continurooster
Op vrijdag 21-10 (14.00 uur uit).
Kerstvakantie vrijdagmiddag 23-12 t/m zondag 08-01-2017  
Voorjaarsvakantie zaterdag 25-02 t/m zondag 05-03-2017 Bovenbouw continurooster
Op vrijdag 24-02 (14.00 uur uit).
Tweede Paasdag maandag 17-04-2017  
Meivakantie zaterdag 22-04 t/m zondag 07-05-2017 Bovenbouw continurooster
Op vrijdag 21-05 (14.00 uur uit).
Scala studiedag woensdag 24-05-2017  
Hemelvaart donderdag 25-05 t/m zondag 28-05-2017  
Tweede Pinksterdag maandag 05-06-2017  
Start Zomervakantie vrijdagmiddag 14-07-2017  

Extra vrije dagen groepen 1 t/m 4
Maandag 26-09-2016
Maandagmiddag 05-12 en dinsdag 06-12-2016
Donderdagmiddag 22-12 LET OP! De kinderen komen 's avonds naar school voor de Kerstviering
Maandag 30-01-2017
Maandag 27-03-2017
Dinsdag 06-06-2017
Woensdag 28-06-2017

Studiemiddagen team: alle kinderen vrij
Donderdagmiddag 06-10-2016
Dinsdagmiddag 29-11-2016
Donderdagmiddag 09-02-2017
Vrijdagmiddag 14-04-2017
Maandagmiddag 19-06-2017

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl