Nieuwsbrief

nieuwsbrief 2013-1014-07

Beste ouders / verzorgers,

We zijn alweer toe aan de 7de nieuwsbrief van dit schooljaar. Ook deze staat weer vol informatie die voor u en de kinderen van belang is. We wensen u veel leesplezier. De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 20 november.

Met vriendelijke groet,

het team

Regel van de maand

De regel waar we op school in de komende periode extra aandacht aan besteden is:

 

 **********   JE BENT NIET STOER ALS JE PEST**********

 

 Praat er thuis met uw kind(eren) over, dat werkt!

                         

Resultaten van de fietsverlichtingscontrole

img2 Datum controle : 8 oktober 2013
Aantal gecontroleerde fietsen : ca. 150
Aantal controleurs van V.V.N. : 5 personen

Op verzoek van de verkeerscommissie van de school werden fietsen van kinderen die met de fiets naar school mogen komen gecontroleerd.

Wat is er geconstateerd:
• Enkele trappers waren niet voorzien van de verplichte reflectoren.
• Vier fietsen hadden geen deugdelijke reflector aan de achterzijde van de fiets.
Indien er losse lampjes worden gebruikt dan dienen er toch reflectoren aan de achterzijde van de fiets te zijn bevestigd.
• Vijf fietsen waren niet voorzien van de juiste wielreflectoren. Indien er geen reflector in de banden zijn aangebracht, dient ieder wiel te zijn voorzien van min. twee reflectoren.
• Zeven fietsen hadden helemaal geen werkende verlichting, dus zowel aan de vóór- als aan de achterzijde was geen werkende verlichting aanwezig.
• Daarnaast hadden acht fietsen geen werkend voorlicht en maar liefst twaalf  fietsen hadden geen werkend achterlicht.

Samengevat:
Een tegenvallend resultaat van een aangekondigde controle.
Er waren maar liefst 33 fietsen (= 22 %) die niet aan de wettelijke eisen voldeden.

De hiervoor geldende boetebedragen zijn van 1 jan. 2012:
Geen trapreflectie: € 30,-
Geen wielreflectie: € 30,-
Ondeugdelijke rode retroreflectoren: € 30,-
Ondeugdelijke verlichting: € 45,-

Met vriendelijke groet,
André van Hulten, bestuurslid
Veilig Verkeer Nederland - afdeling Heusden.

Invalidenparkeerplaats vrijhouden a.u.b.

img2

Het komt regelmatig voor dat ouders parkeren op de invalidenparkeerplaats bij de hoofdingang.


Het gaat hierbij om ouders die geen invalidenkaart hebben.


Wilt u deze parkeerplaats vrijhouden voor de mensen waarvoor de parkeerplaats bedoeld is?


Ziet u mensen onterecht gebruik maken van deze parkeerplaats, wilt u hen daar dan op aanspreken?

 

Dank voor uw medewerking


Ton Kamp

Let op: informatieavond H. Vormsel gewijzigd

In de jaarkalender van de school staat vermeld dat de informatieavond voor het H. Vormsel op dinsdag 19 november 2013 zou plaatsvinden.

De Vormselwerkgroep heeft gehoord dat er ook een open avond gepland is bij de scholen voor het voortgezet onderwijs op die datum. Daarom is besloten om de informatieavond voor het Vormsel te verzetten naar donderdag 28 november.

De uitnodigingsbrief voor deze avond zal in de loop van volgende week uitgedeeld worden aan de kinderen van groep 8, die daarvoor in aanmerking komen.

Met vriendelijke groet,

Ely Windau,
parochiesecretaresse
Parochie Wonderbare Moeder

Wie heeft nog speelgoed voor buitenspel over?

Heeft u thuis nog speelgoed voor buitenspel staan, waar uw kinderen niets meer mee doen maar dat er nog goed uitziet en goed werkt?

Mogelijk is dit nog geschikt voor onze school om op de speelplaats mee te spelen. Als u dergelijk materiaal heeft en u gunt het de school, neem dan contact op met een van de leerkrachten uit de groepen 7 en 8.

Niet vergeten: Schoenendoosactie voor Roemenië

In Nieuwsbrief 5 hebben wij de schoenendoosactie al aangekondigd. U bent hierover geïnformeerd via een brief die uw kind meegekregen heeft. De actie is inmiddels in volle gang maar we hopen nog veel gevulde, versierde schoenendozen tegemoet te zien.

 

SPORT na school

img2

De eerste SPORT na school activiteit, het  ‘Atletiekfeest’, was zeer geslaagd!Voor de leerlingen uit de groepen 3 & 4 gaan we deze activiteit op donderdag 7 november nog beleven, dus deze SPORT na school activiteit is nog niet helemaal klaar.


 


We kregen via het nieuwe mailadres
olofpalmesportnaschool@scalascholen.nl ook vragen en opmerkingen van betrokken ouders binnen.


Heel fijn, want daarmee kunnen we SPORT na school nog beter op zetten. Dus bedankt daarvoor!

"SPORT-na-school – info – up date":
* De volgende SPORT na school activiteit is een ‘acro show’ voor alle  liefhebbers uit de groepen 3 t/m 8 op dinsdag 3 december a.s. Hierover later meer!
* We plannen de SPORT-na-school-activiteiten gedurende het schooljaar bewust op verschillende dagen in de week om de leerlingen zo veel mogelijk kans op deelname te geven.
* Voor leerlingen die gebruik maken van de BSO streven we naar mogelijkheden om toch deel te kunnen  nemen aan ‘SPORT na school’. Ook hierover later meer!
* Specifieke informatie over ‘SPORT na school’ of over projecten rondom sport- en bewegen op de Olof Palme komt per mail naar u toe. Wilt u bij het doorgeven van wijzigingen in uw mailadres ook de naam van de leerling en de groepsleerkracht vermelden? Alvast bedankt!

Volleybaltoernooi Drunen

img2 Hallo jongens en meiden,

Op vrijdag 22 november organiseert volleybalvereniging Minerva een volleybal-toernooi in sportzaal “Onder de Bogen” in Drunen. Alle kinderen uit groep 5 en 6 uit Drunen en Elshout mogen deelnemen aan dit toernooi.

Het toernooi  is van 16.15 tot ongeveer 19.00 uur.
Geef jezelf snel op door onderstaand inschrijfformulier uiterlijk vrijdag 15 november te mailen naar jc@vvminerva.nl  V.v. Minerva deelt je dan in bij een groepje kinderen van jouw leeftijd.  Als je zelf al een team hebt kunnen maken (samen werken met leerlingen uit groep 5-6 van ander scholen mag ook) geef dan dit hele team op. Elk team zorgt zelf voor een volwassen begeleider; dit kan een vader, moeder, grote broer /zus enzovoort zijn.

Tot vrijdag 22 november!

De toernooicommissie v.v. Minerva  
Sportzaal Onder de Bogen
Prins Hendrikstraat 74

Informatieavond "Balanz4kidz"

Wilt u meer weten over het programma "Balanz4kidz"? (Een multidisciplinair programma voor kinderen met overgewicht dat omstreeks 1 december weer van start gaat.) Bezoek dan de informatieavond op woensdag 13 november a.s.
Plaats: SBO De Regenboog, von Suppéstraat 3 in Drunen.
Tijd: van 18.30-19.30u.
U hoeft zich voor deze informatiebijeenkomst niet aan te melden, loop gerust binnen!

Thema-avond "Druk gedrag? ADHD? Maar hoe voed ik op?

img2

Het Centrum Jeugd & Gezin Heusden organiseert de thema-avondDruk gedrag? ADHD? Maar hoe voed ik op??
Deze avond gaan we in op mogelijke oorzaken van druk gedrag, het effect op de omgeving, de positieve kanten van druk gedrag en hoe je als ouders kunt omgaan met druk gedrag, of je kind nu ADHD heeft of niet.


Datum: woensdag 27 november 2013
Tijdstip: 19:30 – 21:00 uur
Locatie: CJG, Grotestraat 63A, Drunen, ingang Juvans

Alle ouders zijn welkom met vragen over hun “levendige” kinderen van 0-18 jaar.Heb je interesse? Graag vooraf aanmelden bij administratie@cjgheusden.nl
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl