Nieuwsbrief

nieuwsbrief 2013-2014-21

In deze Nieuwsbrief is op verzoek van de directeur-bestuurder van SCALA, de heer Henk van der Pas een brief opgenomen. In deze brief geeft hij uitleg over het bestuursbesluit om een wisseling in de directie van onze school toe te passen.
Het team en de medezeggenschapsraad zijn over dit voorgenomen besluit al eerder geïnformeerd.

Verandering directie Olof Palme


Ouders en verzorgers van
basisschool Olof Palme

Datum 10 juni 2014
Kenmerk 20140610-dirmobolp
Betreft Directiemobiliteit

Geachte ouders, verzorgers,

Aan het begin van dit schooljaar is het bestuur van stichting Scala geconfronteerd met een aantal veranderingen met betrekking tot de inzetbaarheid van de schoolleiders. Deze veranderingen zijn verre van ideaal en komen wat ons betreft eigenlijk te vroeg. De meerderheid van de schoolleiders zijn pas drie of vier jaar geleden gestart of hebben net een wijziging van werkplek achter de rug. Er is echter geen ruimte om nieuwe schoolleiders aan te stellen. De wijzigingen moeten met het huidige personeelsbestand worden opgevangen met als gevolg dat enkele schoolleiders verplaatst gaan worden naar een andere school.

Begin oktober 2013 zijn we een proces gestart met als doel de schoolleiders op een goede manier te verdelen over de scholen van stg. Scala. Daar hebben we de schoolleiders ook bij betrokken. Op 11 november heeft het managementteam van stichting Scala een voorgenomen besluit gedefinieerd. Dit besluit heeft effect op de directievoering van de school van uw kind. 

Ton Kamp zal met ingang van 27 oktober 2014 (direct na de herfstvakantie) voor een omvang van 0,7 FTE schoolleider worden van basisschool “Het Palet”. Hij blijft voor een omvang van 0,3 FTE verbonden aan basisschool “Olof Palme”. Marja van Sluisveld wordt met ingang van 27 oktober 2014 fulltime schoolleider van basisschool “Olof Palme”. 

Het is wettelijk verplicht om bij een dergelijk, omvangrijk besluit advies te vragen aan de MR van de betreffende scholen. Dat hebben we in februari 2014 gedaan. De MR van “Olof Palme” heeft uiteindelijk een negatief advies gegeven op het voorgenomen besluit. Zij hebben besloten een adviesgeschil aanhangig te maken bij de Landelijke Geschillencommissie Medezeggenschap. Zij zijn van mening dat de gevolgde adviesprocedure niet correct is uitgevoerd. Het geschil zal ter zitting behandeld worden op 3 juli 2014.

We willen wachten op de uitspraak van de geschillencommissie voordat we de wijzigingen doorvoeren. We kiezen er echter bewust voor om u nu al te informeren. Het is wat ons betreft geen wenselijke situatie om u direct na de zomervakantie te confronteren met deze wisseling. U wordt vanzelfsprekend na de zomervakantie geïnformeerd over de uitspraak van de geschillencommissie.

Indien u vragen heeft, dan kunt u bij voorkeur via e-mail contact opnemen met de officemanager van het bestuursbureau (marianne.verwijmeren@scalascholen.nl). Mevrouw Verwijmeren zorgt ervoor dat de vraag bij de juiste persoon wordt voorgelegd. Vanzelfsprekend kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de schoolleider van uw school.

Ik vertrouw erop dat ik u naar behoren heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Pas
Directeur-Bestuurder


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl