Nieuwsbrief

nieuwsbrief 2014-2015-11

Beste ouders,

De elfde nieuwsbrief van dit schooljaar staat bol van de berichten. Allereerst maken wij u attent op de rapportavonden en adviesgesprekken die in de week na de carnavalsvakantie gepland staan. Via digiDUIF ontvangt u een uitnodiging om in te schrijven.

Het carnavalsfeest nadert, vrijdag 13 februari vieren we dit op school. We zetten alles op alles om er een mooie happening van te maken.
De verkeerscommissie zit nooit stil en vraagt aandacht voor de autovrije vrijdag op 6 februari.
In een nieuwe maand stellen we een nieuwe regel centraal, daarin hebben ook de schoolvertrouwenspersonen een rol.

Dat en nog veel meer treft u aan in deze nieuwsbrief, genoeg te lezen dus.
Veel plezier tijdens de carnavalsvakantie.

Met vriendelijke groet,

Team Olof Palme

Gesprekken eerste rapport

img2 Beste ouder, verzorger,

Volgende week krijgt uw kind het eerste rapport mee naar huis.
In de rapportmap voegt de leerkracht vanaf groep 3 een overzicht van de resultaten van de Cito-toetsen toe.

Maandag 23 februari hebben de groepen 8 adviesgesprekken, ook de groepen 7 plannen dan al gesprekken in, waarin zij het voorlopige schooladvies met u bespreken.
Dinsdag 24 februari en donderdag 26 februari zijn de rapport- en/of adviesgesprekken voor alle groepen. Als u kinderen in verschillende groepen heeft, kunt u de gesprekken op een van deze avonden inplannen.

U wordt via digiDUIF uitgenodigd om zelf uw gesprekken in te plannen. Dit kan vanaf vrijdag 6 februari 17.00 uur tot en met woensdag 11 februari 17.00 uur. Als u meer kinderen op school heeft, kunt u bij het plannen het beste minimaal 1 "pauzeblok" tussen de gesprekken aanhouden. Dat geeft u voldoende tijd om rustig naar het volgende gesprek te gaan.

Ik wens u fijne gesprekken toe.

Marja van Sluisveld

Vertrouwenspersonen en regel van de maand

img2 Er zijn op onze school 2 vertrouwenspersonen voor de kinderen. Dit zijn juf Anneke (leerlingbegeleider) en juf Ingeborg (groep 8)
Soms hebben kinderen even behoefte om met een van hen te praten. Bij "kleine" gesprekken worden de kinderen gestimuleerd om het thuis zelf vertellen. Natuurlijk mag u altijd contact met juf Anneke of juf Ingeborg opnemen. Hun e-mail adressen staan in de schoolkalender. 

De vertrouwenspersonen zorgen er mede voor dat er iedere maand  binnen de groepen een afspraak of regel centraal staat uit ons schoolprotocol. Op deze manier stimuleren we dat kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan. 
In februari gaat het om de afspraak:

LACH OF SCHELD ELKAAR NIET UIT

In de school zult u daarom bijgaande afbeelding op allerlei plaatsen tegenkomen.

6 februari: Autoloze schooldag

img2 Vrijdag 6 februari is er weer een autoloze schooldag. Hiermee wil de verkeerscommissie aandacht vragen voor het veilig naar school gaan van alle kinderen. Hoe minder auto's er door de Aziëlaan rijden, des te beter dit is voor de kinderen die te voet of op de fiets naar school komen.

We hebben hier op school in de afgelopen week met de kinderen over gesproken. Wij vragen uw medewerking om uw kind(eren) te voet of op de fiets naar school te laten gaan.

Zijn ze vrijdag op de fiets of te voet dan verdienen ze een dikke duim. De leden van de verkeerscommissie willen zoveel mogelijk duimen uitreiken!

Vrijdag 13 februari: carnaval op school

img2 Op vrijdag 13 februari vieren we als vanouds gezellig carnaval op school. Voor een goed verloop van de dag zijn de volgende aandachtspunten van belang. 

Voor alle groepen:

 • Alle kinderen komen verkleed naar school, zonder scherpe voorwerpen, zonder confetti, zonder obscene teksten. Het meebrengen van serpentines is prima.
 • De groepsmoeders worden benaderd om te assisteren tijdens deze ochtend. In de diverse bouwen kan dit op een verschillende manier gebeuren.
 • De kinderen krijgen allemaal een worstenbroodje of een krentenbol indien er allergie of een verbod is voor worstenbrood.
Voor de kinderen uit groep 1 t/m 4:
 • De groepen 1 t/m 4 gaan om 8.30 uur meteen naar binnen, naar hun lokaal. 
 • Het programma van de groepen 1 t/m 4 duurt tot 11.45 uur. Daarna zijn ze vrij.
 • De groepen 1-2 beginnen met een modeshow, waarbij de ouders ook welkom zijn.
 • De groepen 3 en 4 draaien een programma, vergelijkbaar met vorig jaar, afgesloten door hossen in de aula.
Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8:
 • De groepen 5 t/m 8 hebben een CONTINUROOSTER tot 14.00 uur; graag een lunchpakket meegeven.
 • De groepen 5 t/m 8 blijven buiten waar ze op de speelplaats starten met een polonaise als opwarmer van de dag.
 • De groepen 7 en 8 volgen de ochtend verder een vrolijk spellencircuit, groepsdoorbrekend.
 • De groepen 5 en 6 draaien op dezelfde manier, apart per leerjaar, een spellencircuit.
 • Vanaf 12.15 uur gaan alle groepen 5 t/m 8 per groep naar de Voorste Venne voor het scholenbal. Zij zullen tussen 14.00 uur en 14.15 uur terug zijn op school. Iedereen loopt mee terug.

De sport- en beweegkalender

img2 Het sport- en beweegteam van SCALA heeft een overzicht gemaakt van de sport- en beweegactiviteiten in de komende periode. Er is genoeg te doen voor uw kind(eren).

Sport & Beweegactiviteit DatumDoelgroep info / inschrijven
SPORT tussen school
Basketbal  
vrijdag 6 februari
van 12.00 – 12.50 uur
Groep 5 t/m 8Via link verzonden digiDUIF,
max. 24 deelnemers
Carnavals- discozwemmenzaterdag 7 februari
van 19.00 – 20.30 uur
liefhebbers
met een zwemdiploma
zwembad
Die Heygrave Vlijmen
Zwemtoernooi
basisschoolleerlingen
vrijdag 20 februariGroep 3 t/m 8
met minimaal een A diploma
www.wzvwaalwijk.nl
Drunense Jeugdloopzondag 15 maartGroep 1 t/m 8www.drunenseduinenloop.nl
Sportkompas21 mrt. t/m 31 mei
LET OP:
inschrijving sluit
op 20 februari 
Groep 1 t/m 8www.stichtingdeschroef.nl

Aanmelden nieuwe leerlingen

img2 In deze periode kijken de scholen al vooruit naar de planning van het schooljaar 2015-2016. Daarbij is het van belang al een goede inschatting te kunnen maken van het aantal leerlingen. 

Wij vragen daarom aan ouders van kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden om een aanmeldingsformulier van onze school in te vullen, liefst nog voor de komende carnavalsvakantie.


U kunt dit formulier op school ophalen of downloaden via:
http://www.olof-palme.nl/ouders/aanmelden-nieuwe-leerling/  Daar kunt u ook lezen hoe de aanmelding gewoonlijk gaat.

Extra verlof & vakanties schooljaar 2015-2016

Regels en afspraken bij extra verlof

Verlofformulieren moeten altijd ingevuld worden als uw kind(eren) binnen vastgestelde schooltijden weg is/zijn. Dit geldt ook voor 4-jarige kinderen, ook al zijn ze niet leerplichtig. 


Voor de meeste omstandigheden kunt u maximaal 1 dag verlof krijgen. Te denken valt hierbij aan verhuizing, gezinsuitbreiding, een 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25-, 40- en 50- of 60- jarig huwelijksjubileum. Ook voor de viering van het Suikerfeest wordt 1 dag toegestaan. (Dit schooljaar valt dit feest op 17 juli)

Voor de vroegboekers onder onze lezers. 

Het vakantierooster voor het schooljaar 2015-2016.
 

Herfstvakantiema 26-10 t/m vr 30-10-2015
Kerstvakantiema 21-12 t/m vr 01-01-2016
Voorjaarsvakantiema 08-02 t/m vr 12-02-2016
2e Paasdagma 28-03-2016
Scaladagdi 29-03-2016
Meivakantiema 25-04 t/m vr 06-05-2016
2e Pinksterdagma 16-05-2016
Laatste schooldagvr 22-07-2016

BSO in de voorjaarsvakantie

Deze vakantie staat voor de jonge BSO kinderen in het teken van ‘TV en Film’ en voor de oudere BSO kinderen hebben we het thema ‘Film en Fotografie’!

We hebben allerlei leuke activiteiten op het programma staan. Kom je ook film kijken met popcorn, of een superheldencape maken? Of misschien weet jij wel veel van TV en film voor de quiz? Voor zowel de jonge als de oudere kinderen is er van alles te doen! Je zult je zeker niet vervelen! Doen jullie allemaal mee?!


Het volledige programma is te zien op de website www.mikz.nl 
Aanmelden kan via vakantieheusden@mikz.nl 

Carnaval in buurthuis De Stulp

Op zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16 februari, elke dag van 19.00 uur tot 22.00 uur, is buurthuis De Stulp weer het thuishonk voor de jeugd van de bovenbouw van de basisschool. De entree bedraagt 2 euro en een lekkere snoepzak of een heerlijke beker drinken kost 60 eurocent. Wie binnen is blijft binnen is het motto.

Voor meer informatie, neem contact op met de vrijwilligers van buurthuis De Stulp, 0416 37 66 30.

Interesse in de natuur?

img2 Komend voorjaar gaan de groepen 5 naar Het Bewaarde Land.

“Het Bewaarde Land” is een natuurbelevingsproject voor groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs. Omdat er steeds meer scholen aan dit natuurbelevingsprogramma gaan deelnemen zijn er ook steeds nieuwe vrijwilligers nodig. Als u interesse heeft in de natuur en het leuk vindt om kinderen te begeleiden, kunt u zich aanmelden om "wachter van het bewaarde land"  te worden.

Op woensdagavond 25 februari van 20 tot 22 uur organiseert Het Bewaarde Land een informatieavond voor potentiële vrijwilligers in ’t Heike, Heiweg 22 te Nuland.

Je kunt je aanmelden via info@hetbewaardeland.nl 
Voor meer informatie: www.hetbewaardeland.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl