Nieuwsbrief

nieuwsbrief 2015-2016-10

Beste ouders,

Dit jaar valt Carnaval erg vroeg. Over twee weken is het alweer zover, op vrijdag 5 februari staat de school in het teken van het carnavalsfeest. In deze nieuwsbrief is het dagprogramma al opgenomen.

We informeren u kort over de samenstelling van de medezeggenschapsraad (MR).

We blijven aandacht vragen voor een verkeersveilige schoolomgeving. Mede daarom is donderdag 21 januari door ons uitgeroepen tot AUTOLOZE SCHOOLDAG. Wij rekenen op uw medewerking (liefst ook op de andere dagen).

Altijd al goed kunnen rekenen? Dan is de Kangoeroewedstrijd een mooie gelegenheid om je talent te tonen. Lees er meer over in deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier.

Team Olof Palme

Aanmelden nieuwe leerlingen

Bij de start van een nieuw kalenderjaar kijken de scholen ook al weer vooruit naar het nieuwe schooljaar. Daarbij is het van belang al een goede inschatting te kunnen maken van het aantal leerlingen.
Wij vragen daarom aan ouders van kinderen die tussen juli 2016 en juli 2017 4 jaar worden om een aanmeldingsformulier van onze school in te vullen, liefst zo spoedig mogelijk.

U kunt dit formulier op school ophalen bij de directie.  Meer informatie over het aanmelden kunt u vinden door op de volgende link te klikken: http://www.olof-palme.nl/ouders/aanmelden-nieuwe-leerling/

Het is overigens al mogelijk om kinderen vanaf 2 jaar al aan te melden.

Autoloze schooldag 21 januari

img2 Iedereen te voet of per fiets naar school. Een ideale gedachte. Helaas is dit nog steeds niet het geval.

’s Morgens en ’s middags is het nog erg druk met auto’s. Vooral op regenachtige dagen. Dit zorgt voor verkeersonveilige situaties !!

De verkeerscommissie van de Olof Palme wil ouders en daarmee ook de kinderen, stimuleren om te voet of per fiets naar school te gaan. Daarom is donderdag 21 januari 2016 door ons uitgeroepen tot AUTOLOZE SCHOOLDAG.

De groepen 3 zijn hiermee de hele maand januari al actief. Zij mogen iedere dag een sticker plakken wanneer zij te voet of op de fiets naar school komen.

Samenstelling MR Olof Palme

img2 Beste ouders, verzorgers

Hier ziet u de samenstelling van de huidige MR van de Olof Palme.

Wij streven naar een zo optimaal mogelijke communicatie tussen ouders en leerkrachten bij het tot stand komen van schoolbeleid. Uw betrokkenheid stellen wij zeer op prijs. De MR-vergaderingen zijn dan ook openbaar; u bent daarbij welkom als toehoorder. De beknopte notulen van iedere vergadering kunt u lezen op de website www.olof-palme.nl 

Wij staan open voor vragen en/of opmerkingen; daartoe kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: MR@olof-palme.nl Ook kunt u in bijzondere gevallen de individuele MR-leden benaderen.

Wij hopen u op deze wijze nog beter van dienst te kunnen zijn en rekenen op een constructieve samenwerking.

Met vriendelijke groet, namens de MR,

Marlies Bourgonjen, voorzitter.

Vrijdag 5 februari: Carnaval op school Thema: Nie te filme!

img2


Op vrijdag 5 februari vieren we als vanouds gezellig Carnaval op school. Voor een goed verloop van de dag zijn de onderstaande aandachtspunten van belang.

Voor alle groepen:

 • Alle kinderen komen verkleed naar school, zonder scherpe voorwerpen, zonder confetti, zonder obscene teksten. Het meebrengen van serpentines is prima.
 • De kinderen krijgen allemaal een worstenbroodje of een krentenbol (indien er allergie of een verbod is voor worstenbrood).
 • De kinderen hoeven deze dag geen drinken en fruitspullen mee te nemen.
Voor de kinderen uit groep 1 t/m 4:
 • De groepen 1 t/m 4 gaan om 8.30 uur meteen naar binnen, naar hun lokaal. 
 • Het programma van de groepen 1 t/m 4 duurt tot 11.45 uur. Daarna zijn ze vrij.
 • De groepen 1-2 beginnen met een modeshow, waarbij de ouders ook welkom zijn tot 8.50 uur.
 • De groepen 3 en 4 draaien een programma, afgesloten met hossen in de aula.
Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8:
 • De groepen 5 t/m 8 hebben een CONTINUROOSTER tot 14.00 uur.
 • Graag een lunchpakket meegeven.
 • De groepen 5 t/m 8 starten ‘s ochtends buiten waar ze op de speelplaats beginnen met een polonaise als opwarmer van de dag.
 • De groepen 5 t/m 8 draaien deze ochtend een spellencircuit.
Middagprogramma (groep 5 t/m 8):
 • Vanaf 12.15 uur gaan alle groepen 5 t/m 8 naar de Voorste Venne voor het Dwergonisch scholenbal. Zij zullen rond 14.15 uur terug zijn op school. Iedereen loopt mee terug naar school! 
 • Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd in de Voorste Venne. 
 • We passen het volume van de muziek aan en zorgen ervoor dat dit niet te hard is! Als uw kind makkelijk last heeft van harde geluiden, mag het gehoorbescherming meenemen.

Kangoeroe reken-en wiskundewedstrijd

img2 Dit schooljaar wordt de W4 Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd (voor de leerlingen van groep 5 t/m 8) georganiseerd.

De wedstrijd is op donderdag 17 maart 2016, tijdens schooltijd, in de aula van de Olof Palme. 


Inschrijven kan t/m maandag 31 januari 2016 door  €1,50 in gesloten enveloppe (voorzien van naam en groep)  in te leveren bij de eigen leerkracht of bij juf Gerty.


Meer info en oefening kunt u vinden op www.w4kangoeroe.nl


Inschrijven kinderoptocht Dwergonië

Misschien vind jij het hartstikke leuk om alleen of met een groepje mee te doen aan de kinderoptocht in Dwergonië. Je kunt je nog inschrijven tot 1 februari 2016. Wil je meer weten? Klik dan op deze link: http://www.dwergonie.nl/optochten/kinderoptocht/

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl