Nieuwsbrief

nieuwsbrief 2015-2016-14

Beste ouders en verzorgers,

Deze week hebben we veel informatie die we met u willen delen. Dat betekent dat de nieuwsbrief wat langer uitgevallen is. De school is volop in beweging en dat ziet u terug.

Lees hoe we aan het werk zijn met ons anti-pest beleid, waarover vorige week onze MR uitgebreid geïnformeerd is.
Verder uw aandacht voor activiteiten in het kader van de week van de lentekriebels en de week van het geld.
We blikken vooruit naar het Paasontbijt maar ook al met een schuin oog naar de Koningsspelen van 22 april.

Geen tijd om meteen de hele nieuwsbrief door te nemen? Klik dan op de lijst hiernaast op het onderwerp van uw keuze.

Met vriendelijke groet en veel leesplezier,

Team Olof Palme

Vanuit de verkeerscommissie

img2 Maandag 29 februari is er weer een actie geweest. Dank aan alle ouders die zich houden aan het parkeerverbod bij de gele streep. Om iedereen er nogmaals aan te herinneren deze foto en een stukje in deze nieuwsbrief.

Regen, slecht weer. Iedereen heeft er last van. Iedereen wil het liefst dat zijn of haar kind droog op school komt. Maar toch ook veilig? Meerdere malen wijst onze school, omwille van de veiligheid, op de gele doorgetrokken strepen bij onze school. Bij deze gele lijnen mag NIET geparkeerd en NIET gestopt worden. Bij controle door politie ontvang je hier zelfs een boete voor.

Echter, bij controle tijdens slecht weer, zien wij dat verschillende ouders gewoon bij de gele streep stoppen met hun auto om hun kind of kinderen eruit te laten. Deuren vliegen open en kinderen, die op de fiets mogen komen, krijgen bijna de deur tegen zich aan. Ik heb onlangs een ouder aangesproken en kreeg als antwoord: "Sorry, vergeten." Wij vinden dit geen excuus. De gele-strepen regel is er immers al jaren.

Omwille van de veiligheid van uw kinderen: Niet stoppen en parkeren bij de gele strepen in de Aziëlaan! Alvast onze dank.

Project 112 in groep 1-2

img2 Ja, u lees het goed, in de groepen 1-2 is met veel aandacht gewerkt aan "project 112". De kinderen en leerkrachten hebben op allerlei manieren aandacht besteed aan de mensen en organisaties die achter "112" zitten.

De groepen hebben bezoek gehad van medewerkers van politie, ambulancedienst en brandweer.

Op de foto hiernaast ziet u een collage van tekeningen en foto's die zo'n bezoek in beeld brengen.

Uw kind zal hier thuis ongetwijfeld over verteld hebben.

Paasontbijt

img2 De Paascommissie van onze school laat het volgende weten:

Op donderdag 24 maart vindt er een Paasontbijt plaats bij ons op school. De kinderen krijgen hier in de klas uitleg over. Binnenkort komt uw zoon / dochter thuis met een gele brief. Hierop staat alles wat u moet weten over dit Paasontbijt.

Het is leuk om samen met uw zoon of dochter aandacht te besteden aan het Paasontbijt, dat je immers voor een ander maakt. Denk bijvoorbeeld aan een leuk servet of Paasversiering. 

Wij hebben er zin in! De kinderen vast ook!

Vastenactieproject: Oeganda

img2 Vanaf de carnavalsvakantie tot aan Pasen zijn wij in alle groepen bezig met het vastenactieproject "De 40 daagse reis naar vriendschap en vrede". In dit project staat het land "Oeganda" centraal. We hopen dat ieder kind veel plezier zal beleven tijdens onze reis vol verhalen, ontmoetingen en ervaringen. Tijdens onze reis maken we kennis met Josephine en haar familie in Oeganda.

Wij herinneren u nog even aan een eerder gestuurde Digiduif met daarin het onderstaande verzoek.

Wij willen als school Josephine en haar familie (en de andere mensen in Oeganda) graag steunen. Aan u de vraag om uw kind hiervoor een vrijwillige, kleine bijdrage mee naar school te geven. Dit geld wordt in de klas verzameld. Het geld gaat naar "Socadido". Zij willen de kinderen en ouders helpen, onder andere door boeken en schoolmaterialen te kopen, zodat de kinderen daar toch naar school kunnen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Lentekriebels

Deze week is het de nationale week van de lentekriebels. Op scholen waar ze niet met een methode werken is dit de week waarin ze relaties en seksualiteit bespreken. Wij werken het hele jaar door met de methode “Relaties en Seksualiteit”. Deze methode is ontwikkeld door de Rutgerstichting in samenwerking met de GGD en wordt in alle leerjaren op deze school gegeven. De week van de Lentekriebels gebruiken we jaarlijks om net iets meer aandacht aan dit onderwerp te besteden. In de groepen 7 zijn deze week de voorlichtingslessen over veranderingen in de puberteit. Op http://www.weekvandelentekriebels.nl/  staat heel veel informatie over dit onderwerp. 

Anti pestbeleid

Vanaf augustus 2015 is er een nieuwe anti-pest wet van kracht op alle scholen van Nederland.  
Deze wet houdt het volgende in.

 1. Het voeren van sociaal veiligheidsbeleid
 2. Het beleggen van taken rondom sociale veiligheid bij een aandachtsfunctionaris. Een aandachtsfuctionaris coördineert het beleid rondom pesten en is het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en leerkrachten.
 3. Monitoring sociale veiligheid en welbevinden van leerlingen.
Op de Olof Palme worden bovengenoemde punten uitgevoerd. Op dit moment zijn we  wel alles aan het opfrissen. Afgelopen week was er een presentatie bij de MR over de gang van zaken binnen onze school. We zijn nu bezig om het pestprotocol aan te passen. Zodra dit klaar is, komt er een melding in de nieuwsbrief.
Onze school heeft sinds dit schooljaar  drie aandachtsfunctionarissen. Dit zijn juf Miriam, juf Gerty en juf Ingeborg Bunnik.
De sociale veiligheid en het welbevinden worden op onze school op 3 manieren getoetst. Dit gebeurt 1 keer per jaar via een klimaatschaal die door leerlingen en leerkrachten wordt ingevuld. Elke twee jaar is er een vragenlijst die naar ouders, leerlingen en leerkrachten gaat. Verder nemen de leerkrachten een sociale vragenlijst af. De uitkomsten van alle lijsten worden kritisch bekeken en besproken. Waar nodig, worden er stappen ondernomen.
Wat doen wij verder om pesten te voorkomen:
 • we hebben een brievenbus, waar kinderen meldingen in kunnen stoppen
 • leerlingen worden besproken tijdens vergaderingen
 • alle leerkrachten lopen 10 minuten voor schooltijd buiten en tijdens de pauze zijn er per plein 2 leerkrachten buiten
 • we hebben de methode “Relaties en seksualiteit”
 • de methode ‘kleur”
 • De ‘Stop hou op’ -regel
 • We hebben een gedragscode en pestprotocol
 • regels van de school worden besproken en er worden elk jaar klassenregels van gemaakt.
 • anti - pestweek, sociale mediaweek, omgaan met sociale media
 • Wanneer er iets speelt tussen kinderen, nemen we het serieus
 • we spelen in op actualiteiten
 • we gebruiken coöperatieve werkvormen
 • kinderen wisselen om de paar weken van plek in de klas.
 • gouden regels om pesten te voorkomen 
Binnenkort hoort u meer over ons aangepaste pestprotocol, het sociale media protocol en de gedragscode. Dit komt tegen die tijd ook op de website te staan. In het begin van het nieuwe schooljaar komt er ook een ouderavond over dit onderwerp. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Sport- & beweegkalender

Sport- & beweegactiviteit Datum / plaats Doelgroep Info / inschrijven
Sportkompas
Kennismakingsprogramma
verschillende sporten
in de gemeente Heusden
Activiteiten tussen
26 maart en 29 mei
Inschrijven kan tot:
uiterlijk 13 maart
Alle leeftijden www.heusdensport.nl
Per activiteit € 2,50
DAK Drunense Duinen
Jeugdloop
Zondag 20 maart Alle leeftijden www.drunenseduinenloop.nl
Voetbaltoernooi
Vlijmense Boys
Maandag 28 maart
(2e Paasdag)
 9.00 - 12.00 u. grp 5-6
13.00 - 16.30 u. grp 7-8
Groepen 5 t/m 8 www.heusdensport.nl
Inschrijving kan tot:
uiterlijk 14 maart
Maak kennis met tennis Voorjaarsactie bij
LTC "De Klinkaert"
Leeftijdsgroep:
6 t/m 12 jaar
www.klinkaert.nl
mail: t.z.junioren@klinkaert.nl
Red jezelf, red je vriendje
Deel II
Maandag 4 april
Zwembad Die Heygrave
Vlijmen
Groep 7
juf Kim & Ingeborg
Activiteit
onder schooltijd
Avondvierdaagse Drunen Voorinschrijving van:
11 april tot 27 mei
Alle leeftijden www.avond4daagsedrunen.nl
 
 
Wil je op de hoogte blijven van alle sport- en beweegactiviteiten binnen onze gemeente? Ga dan naar:
www.heusdensport.nl  Deze site wordt speciaal voor onze basisschoolleerlingen up to date gehouden. Hier vind je alle informatie over deze activiteiten en kun je rechtstreeks inschrijven.

Vrijdag 22 april: Koningsspelen

img2 Vrijdag over 5 weken doen alle kinderen en leerkrachten van de Olof Palme mee aan de Koningsspelen! De groepen 1 tot en met 4 voeren een feestelijk sportief programma in en om de school uit. De groepen 5 tot en met 8 komen allemaal op de fiets naar school en gaan op locatie feestelijk sporten. Zij hebben die dag, zoals eerder in de nieuwsbrief en in de schoolkalender vermeld, een continurooster. Na afloop van de activiteiten, om 14.00u, fietsen de kinderen weer met hun leerkracht mee terug naar school.

Het belooft weer een fantastische dag te worden! De organisatie draait al weer op volle toeren, zorgen jullie allemaal alvast voor een goed werkende fiets? Verdere informatie volgt via de leerkrachten en in de volgende nieuwsbrief. Wij hebben er nu al zin!

Vakantierooster 2016-2017

Sommige ouders zijn al bezig met het plannen van vakanties voor het volgende schooljaar (2016-2017). Dan is het handig om te weten wanneer de schoolvakanties zijn, zodat daar rekening mee gehouden kan worden. Dit is het rooster voor onze regio:

Herfstvakantie Za. 22-10-2016 t/m zo. 30-10-2016
Kerstvakantie Za.  24-12-2016 t/m zo. 08-01-2017
Carnavalsvakantie Za. 25-02-2017 t/m zo. 05-03-2017
Pasen Ma. 17-04-2017
Meivakantie Za. 22-04-2017 t/m zo. 07-05-2017
Hemelvaart Do. 25-05-2017 en Vrij. 26-05-2017
2e Pinksterdag Ma 05-06-2017
Zomervakantie Za. 15-07-2017 t/m zo. 26-08-2017

Jeugdburgemeester gemeente Heusden

De jeugdburgemeester van Heusden zit op onze school. Ze heet Roos Moorees en zit in groep 7. Ze maakt soms een spetterend You Tube filmje over haar werk als jeugdburgemeester. Woensdag 16 maart opent ze de Nationale Boomfeestdag. www.youtube.com/results?search_query=gemeente+heusden+jeugdburgemeester

Week van het geld

img2 Deze week is het ook nationale week van het geld. In de bovenbouw is er een cash quiz gehouden. Daarvoor zijn enkele medewerkers van verschillende banken op school geweest (mevr. Rietbergen in groep 7 en mevr. Ince in groep 6). Door de quiz leerden de kinderen meer over geld.

Op www.weekvanhetgeld.nl  vindt u meer informatie over dit onderwerp, bijv. over het omgaan met zakgeld. (www.wijzeringeldzaken.nl/leren-omgaan-met-geld/checklist-zakgeld/).

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl