Nieuwsbrief

nieuwsbrief 2015-2016-15

Beste ouders,

De lente is begonnen, het paasweekend achter de rug en de klok staat al ruim een week op de zomertijd. Tijd om de nieuwsbrief in een lentejasje te hullen.

We openen met een artikel over het gebruik van sociale media door veel kinderen en wat u, als ouder, daarin kunt betekenen. Verder blikken we kort vooruit op het schoolproject "culturele feesten" dat na de meivakantie start.

U kunt ook het een en ander lezen over de sport- en beweegactiviteiten in de komende periode, een terugblik op de stepjesactie en nog enkele korte berichtjes. Ook maken we u attent op de kleppermandagen, een leuke activiteit in de meivakantie. We vragen we uw aandacht voor de Stichting Leergeld, waaraan u een bijdrage kunt leveren door het inleveren van boeken.

Helemaal achterin de nieuwsbrief nog een leuk bericht van de stichting avond4daagse Drunen, speciaal voor de kinderen en ouders van de Olof Palme.

We wensen u veel leesplezier,

Met vriendelijke groet,

Team Olof Palme

Hoe gaan we om met sociale media?

img2 In de bovenbouw hebben we met de kinderen regelmatig gesprekken over sociale media. Heel veel kinderen zitten in WhatsApp groepen, Instagram en/of Facebook. Helaas gaat het daarbij soms nog fout.

Het is goed om uw kind te begeleiden in het omgaan met sociale media. Wat zet je op WhatsApp, Facebook of andere sociale media? Hoe ga je er mee om als iemand iets kwetsends schrijft? Wij adviseren om regelmatig berichten met uw kinderen door te nemen. Ze hebben die begeleiding nu nog hard nodig.

Richtlijn voor kinderen:

·         Denk na voordat je iets plaatst.

·         Schrijft iemand iets kwetsend, laat in je reactie weten dat zoiets hier niet thuishoort.

·         Je kan ook helemaal niet reageren.

·         Blijf met je ouders in gesprek, vooral wanneer je nare dingen leest op sociale media.

·         Laten we sociale media vooral sociaal houden.

Pesten / kwetsen via sociale media:

Dit gebeurt na schooltijd, maar komt via de kinderen toch vaak de school binnen. Wanneer er via sociale media gepest wordt, vragen we u om contact op te nemen met de ouders van het kind dat pest. Wanneer het daarna niet stopt, willen we u vragen om berichten op te slaan en uit te printen. U kunt zich dan richten tot de leerkracht van uw kind. Elk kind kan eens de mist in gaan, ben daar als ouder waakzaam voor. 

Ouders en de school zijn samen verantwoordelijk om dit op te lossen.

Binnen de poorten van de school is het verboden voor leerlingen om zonder toestemming gebruik te maken van hun telefoon. De telefoon dient ingeleverd te worden bij de leerkracht aan het begin van een dagdeel. Wanneer dit niet gebeurt, moet de telefoon bij de directie gelegd worden. Daar zal de leerling een gesprek krijgen. Binnenkort leest u meer over onze protocollen. 

Verkeersexamen groep 7

Komende donderdag 7 april hebben de kinderen uit groep 7 theoretisch verkeersexamen. Dinsdag 12 april gaan alle kinderen uit groep 7 op voor hun praktisch fietsexamen. 
Wij wensen alle kinderen uit groep 7 heel veel succes!  

Vooruitblik op het schoolproject

img2 Beste ouders/verzorgers,

Op dinsdagochtend 10 mei openen wij op muzikale wijze, samen met de muziekdocenten van de Aleph, ons schoolproject ‘culturele feesten’. Viert u dit muzikale feestje mee?

De opening zal plaatsvinden om half 10 op het plein tussen het rode en gele gebouw. 

Zorgt u ervoor dat u achteraan staat, zodat alle kinderen het goed kunnen zien.Op woensdagochtend 1 juni vindt er de afsluiting van het schoolproject plaats. De leerlingen laten aan elkaar en aan u zien waar zij tijdens het project aan gewerkt hebben. Er zijn deze ochtend optredens van de kinderen. We sluiten tussen 11.30 en 12.10 uur de ochtend af met een Color Feest Run.

Vier-jarige kleuters worden woensdagochtend 1 juni ook op school verwacht om het feest mee te vieren.

U bent van harte welkom deze ochtend een kijkje te komen nemen. Oma’s en opa’s mogen natuurlijk ook komen!

Er volgt na de meivakantie nog meer informatie over deze afsluitende ochtend.

Sport- en beweegkalender april - mei

Sport- & Beweegactiviteit Datum Doelgroep info / inschrijven
Tennis
Voorjaarsactie kennismaking tennis
bij LTC de Klinkaert in Drunen
voorjaar alle leeftijden
kern Drunen
 
www.klinkaert.nl
t.z.junioren@klinkaert.nl
 
 
Korfbaltoernooi
voor basisschoolleerlingen
NDZW Vlijmen
vrijdag 16 april
16.00 - 19.45 uur
groep 3 t/m 8  
www.heusdensport.nl
 
 
Koningsspelen
voor en door
alle Scala scholen
 
vrijdag 22 april  alle leerlingen activiteit onder schooltijd
 
Zwemsurvivalles
AquAmigos in zwembad
die Heygrave, Vlijmen
 
maandag 25 april
10.30 - 12.30 uur
alle leeftijden,
mits minimaal
zwemdiploma A
info@zwembaddieHeygrave.nl
Voor deze activiteit betaal je
een kleine bijdrage

Handbaltoernooi
voor basisschoolleerlingen
Drunen - Elshout
woensdag 25 mei
13.30 - 16.30 uur
groepen 3 t/m 8
alle kernen
www.heusdensport.nl
jos.vanderven@stichtingdeschroef.nl

Voetbal
Open 4 tegen 4 toernooi
VV Haarsteeg
zaterdag 28 mei
09.00 - 13.00u
jongens en meisjes
4 t/m 8 jaar
alle kernen
www.heusdensport.nl
 
Avondvierdaagse Drunen
Voorinschrijving
 
 
voorinschrijving start op 11 april en sluit 27 mei
 
alle leeftijden
kern Drunen
www.avond4daagsedrunen.nl
voor deze activiteit betaal je een kleine bijdrage
Wil je op de hoogte blijven van alle sport- en beweegactiviteiten binnen onze gemeente? Ga dan naar: www.heusdensport.nl

Stepjesactie

Op 16 en 18 maart mochten alle kinderen van groep 3 en 4 met hun step naar school. De verkeerscommissie had op het schoolplein een parcours uitgezet. Het parcours bevatte allerlei alledaagse verkeerssituaties. Een rotonde, voorrangswegen, stopborden, eenrichtingsverkeer, zebrapaden en een verkeerslicht. De kinderen gingen afwisselend steppend en wandelend aan de slag. Velen vlogen in eerste instantie in de verkeerde richting over de rotonde. Ook bleek het moeilijk om aan de rechterkant van de weg te blijven.
Het was wennen aan wat nu alles betekent in het 'echte' verkeer, maar na goed oefenen en herhalen hebben de kinderen laten zien dat ze het al goed kunnen! Misschien benoemen de kinderen thuis ook regelmatig de borden en verkeerssituaties die ze zien op straat. Vraag er anders om, terwijl u met uw kind aan het verkeer deelneemt.
De praktijk leert vaak leuker, sneller en beter!

Goede buur?

img2 Als school streven wij naar een goede verstandhouding met onze buren. Wij luisteren naar onze omgeving en blijven in gesprek over punten die verbeterd kunnen worden en proberen samen een oplossing te vinden. Voor de straten rondom onze school wordt er gezocht naar een balans tussen de veiligheid voor onze leerlingen en de leefbaarheid van de buurt.Veiligheid speelt altijd, maar komt in het gedrang bij de aanvang en het einde van de lessen. De leefbaarheid van de buurt speelt 24 uur per dag. Onderdeel van deze leefbaarheid is het parkeren bij de garageboxen aan de Turkijelaan. De eigenaars van deze garageboxen zouden het fijn vinden als deze toegankelijk blijven tijdens de drukke tijden, zelfs als de blokkade maar heel even is. Bijgaande foto is dinsdag 22 maart gemaakt rond de klok van half 9. Voor deze vorm van overlast, net zoals bij het stoppen bij de gele streep, zal de politie verbaliserend op gaan treden. Daarom nog maar eens het advies: laat de auto thuis en kom lopend of op de fiets naar school en geniet van het prachtige weer!

Red je vriendje

Wij waren maandag 4 april bij red je vriendje in zwembad Die Heijgrave.
Red je vriendje is een leuke en leerzame zwemles om te leren je te kunnen redden in het water. 
Het was erg gezellig en leuk en we hebben veel geleerd. De leiding houdt rekening met ons als wij het bijvoorbeeld niet kunnen of willen. Als we het niet durven dan hoeven we het ook niet te doen en dat vinden wij erg respectvol. Nu weten we hoe we ons zelf en iemand anders kunnen redden als hij \ zij verdrinkt dat is fijn om te weten.
Met hartelijke groet: Kimmy en Mara en de rest van groep 7 (juf Kim en juf Ingeborg).

Opbrengst cartridges naar stichting KiKa

Onlangs is de stichting KiKa verblijd met een cheque van € 5000,00. Deze werd hen overhandigd door het bedrijf Nica-CTC. De opbrengst van de lege cartridges die op onze school ingezameld worden maakt onderdeel uit van de € 5000,00. Wij zijn er trots op dat wij de stichting Kika op deze manier ook een steuntje in de rug kunnen geven.
Wij blijven actief lege cartridges inzamelen en rekenen op uw medewerking. U kunt uw cartridges op school inleveren. Daarvoor staat een kartonnen doos in de handvaardigheidsruimte van de Rode Olof Palme.
Meer weten over stichting Kika? Kijk dan eens op: https://www.kika.nl/

Boekenmarkt t.b.v. Stichting Leergeld

Graag willen we nog een keer Stichting Leergeld Heusden onder de aandacht brengen. Stichting Leergeld Heusden zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan deze middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Wij vragen uw medewerking voor het inzamelen van boeken voor de boekenmarkt in Heusden Vesting op 16 mei a.s., georganiseerd door Rotary Heusden, waarvan de opbrengst dit jaar de stichting ten goede komt.

In de week van 11 april kunnen u en uw kinderen boeken doneren. Daarvoor staan er op verschillende plaatsen in de school verzameldozen. Zowel kinderboeken als boeken voor volwassenen zijn welkom.
In week 16 (18 - 20 april) worden de boeken opgehaald.

Heel veel dank voor uw medewerking en we hopen op een mooi resultaat.

Wilt u meer weten van de Stichting Leergeld? Ga dan naar: www.leergeld.nl/heusden
Meer weten over de jaarlijkse boekenmarkt? www.boekenmarktheusden.nl

Dream & Dare festival

Heel veel kinderen zijn geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en techniek. De Technische Universiteit in Eindhoven haakt in op die interesse met het Dream & Dare festival. Op zondag 24 april zijn er allerlei activiteiten waar kinderen (en andere belangstellenden) gratis aan kunnen deelnemen.
Wil je daar naar toe of wil je er meer van weten? Kijk dan op: www.tue.nl/60jaar 

Kleppermandagen in de meivakantie

img2 Op  woensdag 4  en zondag 8 mei  is het weer zover. Dan zijn kinderen met hun (groot)ouders welkom in de Heusdense heemtuin. Het zal die dagen  leuk en spannend zijn  tijdens de kleppermandagen die dan voor de tiende keer in de heemtuin worden georganiseerd.

Deze natuur-educatiedagen  beloven opnieuw bijzonder te worden. Speuren naar de kleppers van de klepperman, zelf ’n lenteklokje maken en luiden, speuren in het water, in de huid van ’n vogel kruipen, schrijven of tekenen met een ganzenveer, verdwijnen in het groen…

Op de kleppermandagen is er ’s middags vrije inloop tussen 12 en 4 uur. De dagen zijn bestemd voor kinderen tussen 4 en 9 jaar, begeleid door (groot)ouders.

Heemtuin "de Meulenwerf" is te vinden aan de Molenstraat in Heusden.

Voor meer informatie:

www.heemtuindemeulenwerf.nl     

Avond4daagse: speciaal bericht

Beste kinderen en ouders van bs Olof Palme,
Wij nodigen jullie van harte uit om mee te doen aan de Avond4daagse van Drunen. Deze wordt gehouden van dinsdag 31 mei tot en met 3 juni 2016. Nu hebben we gehoord dat jullie van de bs Olof Palme op donderdag 2 juni op schoolreis gaan en pas laat thuis komen. Het bestuur van de Avond4daagse Drunen is van mening dat als je op schoolreis gaat je de hele dag loopt! Wij vinden dan ook dat jullie donderdag genoeg gelopen hebben en dat je toch mee kunt doen op de andere drie dagen om in aanmerking te komen voor een medaille. Dus geef je op en zet bij de opmerkingen dat je op bs Olof Palme zit. Alle inlichtingen vind je op www.avond4daagsedrunen.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl